Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ο κωδικός φορολογικής διαδικασίας

Περιγραφή

Α. Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων: Γενικές διατάξεις – Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Απαλλαγές εισοδήματος – Μειώσεις φόρου – Πρόσθετες σημειώσεις φόρου – Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων.
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες δαπάνες – Φορολογικές Αποσβέσεις – Μεταφορά ζημιών – Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας – Εισόδημα από κεφάλαιο , από ακίνητη περιουσία και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Γενικές διατάξεις – Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου – Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος – Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων – Ενδομίλικες συναλλαγές και απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων – Φορολογητέο Εισόδημα – Φορολογικός Συντελεστής – Απαλλαγές από το φόρο – Φορολόγηση στην πηγή – Κράτηση φόρου – Συντελεστές παρακράτησης φόρου.
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων – Διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας .
Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και καταβολή του φόρου.
Επιπλέον για τη διευκόλυνση ελέγχου παρελθουσών χρήσεων συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94. Οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων – Οι συντελεστές αποσβέσεων και οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους.
Τέλος οι ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων μέχρι και το νόμο 4261/5/2014 για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες.
Γ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Γενικές διατάξεις – Φορολογικό Μητρώο – Αποδεικτικό Ενημερότητας – Τήρηση βιβλίων και στοιχείων – Ενδομίλικες συναλλαγές – Προσδιορισμός και Είσπραξη του φόρου – Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση – Τόκοι και πρόστιμα – Διαδικασίες προσφυγής.

Συγγραφέας : Καβαλάκης Γιώργης
Εκδότης : Αρναούτη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-9764-33-9
Σελίδες :
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 51.80 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.