Κοινωνιογλωσσολογία και διδασκαλία της γλώσσας

Περιγραφή
[…] Μέσα από το βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς επιχειρούν να διευρύνουν τις γνώσεις μας σχετικά με το πώς σχετίζεται η διδασκαλία και η εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας με ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχολογικά και διαπροσωπικά ζητήματα. Αυτά επηρεάζουν την αντίληψή μας για τη γλώσσα, τις στάσεις απέναντι στις γλώσσες και τους χρήστες τους, τις έννοιες της δομής, της καταλληλότητας, της ευγένειας και του κινήτρου για την εκμάθηση των γλωσσών, καθώς και τις επιλογές που κάνουμε όταν επικοινωνούμε με διαφορετικούς ανθρώπους.
Κάθε κεφάλαιο εστιάζει σε μια σημαντική διάσταση της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας, εξετάζει τις υποθέσεις πίσω από μια συγκεκριμένη προσέγγιση, τις ερευνητικές μεθόδους που αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιεί και τα πορίσματα που έχουν ανακύψει από αυτή, ενώ στη συνέχεια ερευνά τις συνεπαγωγές τους για τη διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας. […]
Michael H. Long, Jack C. Richards
Περιέχονται τα κείμενα:
Ι. Γλώσσα και κοινωνία
Κεφάλαιο 1
– Mary McGroarty, «Γλωσσικές στάσεις, κίνητρο και πρότυπα»
Κεφάλαιο 2
– Kamal K. Sridhar, «Κοινωνική πολυγλωσσία»
Κεφάλαιο 3
– Braj B. Kachru και Cecil L. Nelson, «Παγκόσμια αγγλικά»
Κεφάλαιο 4
– Terrence G. Wiley, «Γλωσσικός σχεδιασμός και πολιτική»
ΙΙ. Γλώσσα και ποικιλία
Κεφάλαιο 5
– John R. Rickford, «Γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία»
Κεφάλαιο 6
– Patricia C. Nichols, «Γλώσσες Πίτζιν και κρεολή»
Κεφάλαιο 7
– Rebecca Freeman και Bonnie Mc Elhinny, «Γλώσσα και φύλο»
ΙΙΙ. Γλώσσα και διεπίδραση
Κεφάλαιο 8
– Frederick Erickson, «Εθνογραφική μικροανάλυση»
Κεφάλαιο 9
– Deborah Schriffin, «Κοινωνιογλωσσολογία της διεπίδρασης»
Κεφάλαιο 10
– J. Keith Chick, «Διαπολιτισμική επικοινωνία»
IV. Γλώσσα και κουλτούρα
Κεφάλαιο 11
– Muriel Saville-Troike, «Η εθνογραφία της επικοινωνίας»
Κεφάλαιο 12
– Andrew D. Cohen, «Γλωσσικές πράξεις»
Κεφάλαιο 13
– Sandra Lee McKay, «Γραμματισμός και γραμματισμοί»
Συμπεράσματα
Κεφάλαιο 14
– Nancy H. Hornberger, «Γλώσσα και εκπαίδευση»

Συγγραφέας : Συλλογικό έργο, McGroarty Mary, Sridhar Kamal K., Kachru Braj B., Nelson Cecil L., Wiley Terrence G., Rickford John R., Nichols Patricia C., Freeman Rebecca, Elhinny Bonnie Mc., Erickson Frederick, Schriffin Deborah, Chick J. Keith, Saville – Troike Muriel, Cohen Andrew D., McKay Sandra Lee, Hornberger Nancy H.
Μεταφραστής : Κουρμένταλα – Νταμπαράκη Γιώτα
Επιμελητής : McKay Sandra Lee, Hornberger Nancy H., Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Εκδότης : Επίκεντρο
Έτος έκδοσης : 2009
ISBN : 960-458-020-5
Σελίδες : 766
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Κοινωνιογλωσσολογία, Γλώσσα και εκπαίδευση
Σειρές : Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 43.14 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.