Κοινωνική ψυχολογία

Περιγραφή
Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών ο οποίος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυναμική και γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην Κοινωνιολογία και την Ατομική Ψυχολογία. Στην Ελλάδα εμφανίστηκε πρόσφατα στα πανεπιστημιακά προγράμματα, και γι’ αυτό είχαμε έλλειψη τόσο στην εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού και συγγραφικού έργου όσο και ακόμη στην ύπαρξη σύγχρονων διδακτικών εγχειριδίων, τα οποία είναι λιγοστά. Η ίδρυση των πανεπιστημιακών τμημάτων Ψυχολογίας προώθησε την έρευνα και εμπλούτισε την ελληνική βιβλιογραφία στα θέματα αυτά.
Η παρούσα έκδοση του βιβλίου της Κοινωνικής Ψυχολογίας αποτελεί βελτίωση και συμπλήρωση της ύλης της πρώτης έκδοσης.
Το βιβλίο αυτό έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτιστος στόχος είναι να ενημερωθούν και να προβληματιστούν οι φοιτητές και φοιτήτριες πάνω στα βασικά θέματα και θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας που είναι απαραίτητα για την πληρέστερη κατανόηση των πλευρών και θεμάτων που άπτονται του κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, να τους καταστήσει κοινωνούς μιας διαφορετικής οπτικής και προσέγγισης σε θέματα του αντικειμένου σπουδών τους. Επίσης, το βιβλίο στοχεύει να εισαγάγει τον αναγνώστη στις κύριες θεωρίες και μεθόδους της Κοινωνικής Ψυχολογίας και σε επιλεγμένα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κοινωνική Ψυχολογία. […] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Νίνα – Παζαρζή Ελένη Γ.
Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-630-955-Χ
Σελίδες: 222
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Κοινωνική ψυχολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.15 €