Κοινωνικές ασφαλίσεις

Περιγραφή
Το παρόν έργο αποτελεί τον πρώτο τόμο της σειράς «Κοινωνικές Ασφαλίσεις» με σχόλια, νομολογία και υποδείγματα, ο οποίος αναφέρεται σε γενικά θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης, στον βασικό οργανισμό της κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ), και, τέλος, στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Παρατίθεται η νομολογία της τελευταίας 25ετίας και άλλα σχετικά κείμενα, όπως εγκύκλιοι των Ασφαλιστικών Οργανισμών κ.λπ., ώστε να είναι στη διάθεση του ερευνητή η θέση των δικαστηρίων επί θεμάτων που ετέθησαν στην κρίση τους, αλλά και οι απόψεις της διοίκησης επί των νομοθετικών ρυθμίσεων. Μετά τη νομολογία περιλαμβάνονται 48 υποδείγματα δικογράφων, με αναφορές στην ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση και χρήσιμες παρατηρήσεις. Στον παρόντα πρώτο τόμο αναπτύσσονται οι παρακάτω ενότητες: Θέματα ΙΚΑ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομολογίας.

Συγγραφέας : Λεκέας Σωκράτης Γ.
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-272-340-8
Σελίδες : 456
Τόμος : 1
Κατηγορίες : Ασφαλιστικό δίκαιο , Νομολογία, Ασφάλιση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.