Κεντρικό Πήλιο

Περιγραφή
Το Πήλιο είναι ένα από τα πιό πυκνοκατοικημένα βουνά της Ελλάδας. Η διασπορά των οικισμών και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων συνέτειναν στην ανάπτυξη ενός πυκνού δικτύου μονοπατιών και καλντεριμιών. Σήμερα μεγάλο μέρος από τα μονοπάτια αυτά έχουν αντικατασταθεί από ασφαλτόδρομους και κυρίως από χωματόδρομους. Πάντως ακόμα και τα εναπομείναντα λείψανα του παλιού ιστού των μονοπατιών φθάνουν για να περπατάει κανείς για μήνες και συνέχεια να ανακαλύπτει «νέους» παλιούς δρόμους.
Όπως όλοι οι χάρτες της σειράς «Topo25», το «Πήλιο» έχει λεπτομερή αποτύπωση του αναγλύφου με ισοϋψείς καμπύλες ανά 20μ και μια πλειάδα στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου. Όλα αυτά τα στοιχεία όπως και οι δρόμοι και το δίκτυο των μονοπατιών αποτυπώθηκαν με GPS μέσα στο 2003.
Στην πίσω μεριά του χάρτη επισημαίνονται 26 πορείες, με σημεία εκκίνησης και κατάληξης σε οικισμούς και παραλίες. Για κάθε πορεία δίνεται η υψομετρική διαφορά (όταν πρόκειται για μια απλή ανάβαση ή κατάβαση) ή η υψομετρική κλιμάκωση (όταν πρόκειται για διάσχιση όπου έχουμε διαδοχικά μια ανάβαση και μια κατάβαση). Δίνεται επίσης μια προσεγγιστική εκτίμηση του χρόνου πορείας χωρίς στάσεις.
Η σειρά «Topo» αποτελεί το τελευταίο βήμα στη μακρόχρονη πορεία εξέλιξης των χαρτογραφικών εργασιών της «Ανάβασης».
Η σειρά «Τopo» περιλαμβάνει χάρτες σε κλίμακες 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000 και 1:10.000. Οι χάρτες είναι κατασκευασμένοι στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα που εφαρμόστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων προγραμμάτων κτηματογράφησης και χαρτογράφησης της χώρας.
Θεωρώντας ότι ο χάρτης είναι ένα εργαλείο από το οποίο κάποιες φορές εξαρτάται η ασφάλεια του χρήστη, η «Ανάβαση» προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο και ακριβέστερo χαρτογραφικό υλικό. Έτσι όλες οι εργασίες (κατασκευή των υποβάθρων, συλλογή και αποτύπωση των στοιχείων πεδίου, τελική χαρτοσύνθεση) γίνονται με καθορισμένες και αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και πιστότητας, που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια για τις συγκεκριμένες κλίμακες.
Στη σειρά «Topo» της «Ανάβασης» εμφανίζονται δύο συστήματα συντεταγμένων:
-Ο κάναβος τετραγωνισμού ανά 1 χλμ. στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς. Είναι ένα πλήρες ορθογώνιο πλέγμα (πορτοκαλί γραμμές). Οι προβολικές συντεταγμένες του ΕΓΣΑ, είναι εκφρασμένες σε μέτρα.
-Οι σταυροί των γεωγραφικών συντεταγμένων ανά 1 πρώτο λεπτό στο WGS84. Είναι τα σημεία τομής μεσημβρινών-παραλλήλων του παγκόσμιου γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς που έχουν προβληθεί πάνω στο χάρτη.
Αν χρησιμοποιείτε το χάρτη σε συνδυασμό με GPS μπορείτε να εντοπίζετε τη θέση σας βάσει των συντεταγμένων που σας δίνει το GPS χωρίς να του αλλάξετε καμία ρύθμιση.

Συγγραφέας : Αδαμακόπουλος Τριαντάφυλλος, Ματσούκα Πηνελόπη
Εκδότης : Ανάβαση
Έτος έκδοσης : 2013
ISBN : 960-8195-58-6
Σελίδες :
Σχήμα : 23χ12
Κατηγορίες : Ελλάς – Χάρτες
Σειρές : Topo 25, Greece: Thessaly

Τιμή σε ιστοσελίδες: 5.35 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.