Κελύφη

Περιγραφή
[…] Ο σκοπός του βιβλίου τούτου είναι διττός: να βοηθήση αφ’ ενός μεν τους σπουδαστάς διά της παροχής στοιχείων συμπληρούντων τας πολυτεχνικάς παραδόσεις, αφ’ ετέρου τους μηχανικούς της πράξεως εις τον υπολογισμόν των απλών κελυφωτών κατασκευών. Ωρισμένα εξαιρετικώς δύσκολα ή λίαν ειδικής φύσεως προβλήματα, ως π.χ. η κύρτωσις των κελυφών ή η ακριβής εφαρμογή της θεωρίας κάμψεως εις τα κυκλικά κυλινδρικά κελύφη, δεν αναπτύσσονται εν προκειμένω λόγω των επιβληθέντων περιορισμών εις την επιλογήν και τον όγκον της ύλης. […]
(απόσπασμα από τον πρόλογο του συγγραφέα στην τέταρτη γερμανική έκδοση του 1966)

Συγγραφέας: Pflüger Alf
Μεταφραστής: Νικολαΐδης Αθανάσιος Β.
Εκδότης: Γκιούρδας Μ.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN:
Σελίδες: 159
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Μηχανική, Στατική, Κατασκευές

Τιμή σε ιστοσελίδες: 16.80 €