Κανόνες αποτιμήσεως διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διεθνών λογιστικών προτύπων

Περιγραφή
H αποτίμηση κατά την αρχική καταχώριση, αλλά και μεταγενέστερα, αποτελεί την ουσία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται μια πλήρης, κατά το δυνατό, και εύχρηστη πρακτική μέθοδος εφαρμογής των κανόνων αποτιμήσεως των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διερμηνειών αυτών, όπως τουλάχιστον αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν σήμερα. Ο Νικόλαος Γ. Πρωτοψάλτης γεννήθηκε το 1936 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), της Νομικής Σχολής (νομικό τμήμα) Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Δημόσιας Διοίκησης).
Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (1956-1962). Ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών και Τεχνικός Σύμβουλος (1962-1998). Σήμερα είναι Πρόεδρος του Τεχνικού Γραφείου ΣΟΛ, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Λογιστών από το 1994, Ειδικός Επιστήμονας- μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής από το 1989 μέχρι σήμερα. Διευθυντής Σπουδών Ινστιτούτου Μεταπτυχιακής Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 1997. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα του ανωτέρω Ινστιτούτου.

Συγγραφέας: Πρωτοψάλτης Νικόλαος Γ.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-351-738-0
Σελίδες: 340
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Λογιστική, Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.59 €