Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης

Περιγραφή
Πρακτικά αναπτυξιακής διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΜΜ σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης. Χανιά Κρήτης, 29-30 Ιανουαρίου 2011, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.
Η κρίση που βιώνει η χώρα μας καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και υλοποίηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Το βιβλίο εστιάζεται στα βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφέρεια της Κρήτης. Αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν στην αναπτυξιακή διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης τις 29-30 Ιανουαρίου 2011.
Ο ρόλος της περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύεται στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς ολοκλήρωσης. Πολλές δυνατότητες ανάπτυξης συνδέονται με τους τοπικούς συντελεστές παραγωγής. Η διεθνής κοινότητα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τοπική Ατζέντα του ΟΗΕ και με άλλα προγράμματα. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί μια διαδικασία βελτίωσης της ευημερίας των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιφέρειας με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, τη δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στην εποχή μας παρουσιάζει νέες τάσεις και χαρακτηριστικά όπως είναι η σύνδεση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα, την πράσινη ανάπτυξη, η μετάβαση από τα εκ των άνω στα εκ των κάτω μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης, η ένταση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των περιφερειών, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της γνώσης, η δημιουργία τοπικών συστημάτων παραγωγής και συναφών δραστηριοτήτων και η ενδυνάμωση της εδαφικής συνοχής.
Στην Ελλάδα η περιφερειακή ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων και του μεγάλου όγκου των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης και προωθείται με διάφορα προγράμματα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση Καλλικράτης μπορεί να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη με τη δημιουργία μεγαλύτερων δημοτικών και περιφερειακών ενοτήτων, με την εξασφάλιση αυξημένων αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και την ενεργοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών πόρων.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι ιδιομορφίες της Κρήτης. Διατυπώνονται πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των υποδομών, την ολοκλήρωση του χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού, του κτηματολογίου και δασολογίου, την προστασία της βιοποικιλότητας, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία του Καλαθιού της Κρήτης με ομάδες αγαθών και υπηρεσιών και στοιχεία περιβάλλοντος, πολιτισμού και παράδοσης. Οι προτάσεις συνθέτουν ένα ξεχωριστό μοντέλο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης. Με την υλοποίησή τους η Περιφέρεια της Κρήτης μπορεί να αναδειχτεί σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να συμβάλει ο συνδυασμός δύο στρατηγικών ανάπτυξης της Κρήτης. Η πρώτη είναι η παραδοσιακή αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζεται στην αξιοποίηση των κλασικών συντελεστών παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Η δεύτερη στρατηγική είναι η νέα στρατηγική ανάπτυξης που στηρίζεται στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, στη δημιουργία νέων δυναμικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού της Κρήτης.
Περιέχονται οι εισηγήσεις:
Εναρκτήρια ομιλία: Σήφης Βαλυράκης
Ι. Καλλικράτης – Νέα Βιώσιμα Μοντέλα Περιφερειακής Ανάπτυξης
– Κώστας Σσκανδαλίδης, “Το καλάθι της Κρήτης, Αγροτική Ανάπτυξη στα νέα δεδομένα”
– Στέργιος Μπαμπανάσης, “Βασικά χαρακτηριστικά των νέων βιώσιμων αναπτυξιακών μοντέλων και της περιφερειακής ανάπτυξης”
– Ηλίας Μόσιαλος, “Περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη”
– Ναπολέων Μαραβέγιας, Γιάννης Δούκας, “Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η νέα κοινή Αγροτική Πολιτική”
– Στέλιος Αλειφαντής, “Προκλήσεις της Πράσινης Ανάπτυξης”
ΙΙ. Διε

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Σκανδαλίδης Κώστας, Μπαμπανάσης Στέργιος, Μόσιαλος Ηλίας, Μαραβέγιας Ναπολέων Ν., Δούκας Γιάννης Ε., Αλειφαντής Στέλιος, Szlavik Janos, Horvath Gyorgy, Σεϊμένης Ιωάννης Α., Δανέλλης Σπύρος, Αρναουτάκης Σταύρος, Μπαουράκης Γεώργιος, Βουτσαδάκης Σπύρος
Επιμελητής: Βαλυράκης Σήφης, Μπαμπανάσης Στέργιος
Εκδότης: Εκδόσεις ΠαπαζήσηΊδρυμα Μεσογειακών Μελετών
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-02-2662-8
Σελίδες: 262
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Τοπική αυτοδιοίκηση, Περιφερειακός προγραμματισμός, Κρήτη

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.06 €