Ιστορία του βυζαντινού κράτους

Περιγραφή
Περιέχονται τα κείμενα:
Μέρος έκτο
Το καθεστώς της στρατιωτικής αριστοκρατίας (1081-1204)
Πηγές
– Η παλινόρθωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αλέξιος Α΄Κομνηνός
– Νέα ανάπτυξη της βυζαντινής κυριαρχίας και οι πρώτες αποτυχίες. Ιωάννης Β΄και Μανουήλ Α΄
– Η αντίδραση του Ανδρόνικου Κομνηνού
– Η κατάρρευση
Μέρος έβδομο
Η λατινική κυριαρχία και η παλινόρθωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1204-1282)
Πηγές
– Η διαμόρφωση του νέου κρατικού συστήματος
– Η άνοδος και η πτώση της Ηπείρου. Ο θρίαμβος της Νίκαιας
– Τα χρόνια πριν από την παλινόρθωση
– Η παλινόρθωση της βυζαντινής δυνάμεως: Μιχαήλ Η΄
Μέρος όγδοο
Η παρακμή και η πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας (1282-1453)
Πηγές
– Το Βυζάντιο ως μικρή δύναμη: Ανδρόνικος Β΄
– Η περίοδος των εμφυλίων πολέμων. Η επικράτηση της Σερβίας στα Βαλκάνια
– Η κατάκτηση της Βαλκανικής χερσονήσου από τους Οθωμανούς. Το Βυζάντιο ως υποτελής των Τούρκων
– Η άλωση
Υποσημειώσεις
– Μέρος έκτο
– Μέρος έβδομο
– Μέρος όγδοο
– Γενεαλογικοί πίνακες των βυζαντινών δυναστειών
– Κατάλογος ηγεμόνων
– Πίνακες προσώπων και πραγμάτων

Συγγραφέας: Ostrogorsky Georg 1902-1976
Μεταφραστής: Παναγόπουλος Ιωάννης Θ.
Επιμελητής: Χρυσός Ευάγγελος Κ.
Εκδότης: Βασιλόπουλος Στέφανος Δ.
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-7731-72-7
Σελίδες: 412
Τόμος: 3
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Βυζαντινή Αυτοκρατορία – Ιστορία – 324-1453
Σειρές: Βιβλιοθήκη Βυζαντινής Ιστορίας και Φιλολογίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 21.88 €