Ιστορία της εκκλησίας της Αλεξάνδρειας (62-1934)

Περιγραφή
[…] Η μετά χείρας “Ιστορία της Εκκλησίας Αλεξανδρείας”, εκδιδόμενη πρόνοια του Πάπα Αλεξανδρείας Μελετίου β΄εν τω Πατριαρχικώ Τυπογραφείω, είναι μεν κατ’ ανάγκην συνοπτική, αλλά πλήρης, όσον δι’ επισταμένης ερεύνης κατέστη ημίν δυνατόν, επί τη βάσει εξηκριβωμένων εκ των πηγών μαρτυριών, αντικειμενική έκθεσις και αναπαράστασις του ιστορικού παρελθόντος της μεγάλης ταύτης και ενδόξου Εκκλησίας, άμα δε και περιγραφή της συγχρόνου αυτής καταστάσεως και υπόδειξις των απασχολούντων αυτήν ζητημάτων.
Δια της ιστορικής ταύτης εκθέσεως αποδεικνύεται περιτράνως η αδιάκοπος σειρά και αλληλουχία των γεγονότων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αλεξανδρείας, η μηδέποτε και υπό της βαρυτέρας έτι συνθήκας και περιστάσεις διακοπείσα ζωή αυτής. Οι προστάντες αυτής αείμνηστοι Πάπαι Αλεξανδρείας και οι λοιποί Ιεράρχαι δι’ αξιοθαυμάστου εγκαρτερήσεως εν μέσω συνεχούς πολλάκις μαρτυρίου και δι’ απεριγράπτων θυσιών κατώρθουν να διατηρώσι την ορθόφοξον πίστιν και την παράδοσιν της ενδόξου Εκκλησίας του Ευαγγελιστού Μάρκου και να συγκρατώσιν εν τη πίστει ταύτη και τη ιερά παραδόσει το αδιαλείπτως ελαττούμενον αλλά και πάντοτε ανανεούμενον ποίμνιον. Τινές δε των μάλλον πεφωτισμένων Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας ανέπτυσσον και γενικωτέραν υπέρ της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας δράσιν. Από της απόψεως ταύτης η ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αλεξανδρείας δεν εμφανίζει μόνον την εικόνα της συνεχούς και αδιαλείπτου αυτής ζωής και κινήσεως, αλλά παρουσιάζει και γενικώτερον διαφέρον, ως συμβολή εις την ιστορίαν της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, Αθήνησιν, Ιανουάριος 1935.Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Α΄ ή Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (Μάδυτος Ανατολικής Θράκης, 1868 – Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1938) ήταν Έλληνας θεολόγος, θρησκευτικός ιεράρχης και ακαδημαϊκός.
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ξεκίνησε την ιερατική του σταδιοδρομία σπουδάζοντας στην Ιωακείμειο Ιερατική Σχολή της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στην Σχολή του Σταυρού στην Ιερουσαλήμ, στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στις θεολογικές ακαδημίες του Κιέβου και της Πετρούπολης, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας.
Διετέλεσε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύμων (1895), προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, διευθυντής στην Ριζάρειο Σχολή της Αθήνας (1911) και καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1914-1923).
Στις 23 Φεβρουαρίου 1923, εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του (1938). Το 1926 διορίσθηκε μέλος της νεοσύστατης Ακαδημίας Αθηνών.
Ένα από τα θέματα που αντιμετώπισε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Α΄ ήταν η αλλαγή του ημερολογίου από το ιουλιανό (παλαιό) στο γρηγοριανό. Πριν εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος, είχε ταχθεί υπέρ της πλήρους αλλαγής συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής για τον υπολογισμό του Πάσχα. Αργότερα, με την ανάδειξή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, τάχθηκε υπέρ της αλλαγής του ημερολογίου.
Επίσης επί των ημερών του Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου (1928), η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και η Πατριαρχική Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ενέκριναν την επέκταση των διοικητικών δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος στις «Νέες Χώρες», δηλ. στα εδάφη που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Συγγραφέας: Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Εκδότης: Πουρναράς Π. Σ.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-242-375-7
Σελίδες: 930
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία , Εκκλησιαστική ιστορία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 50.48 €