Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης

Περιγραφή
[…] Όλες οι παραπάνω ιδιαιτερότητες καθιστούν την περιφερειακή ανάλυση αρκετά πολύπλοκη, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, τεχνολογικών και λοιπών εργαλείων, επαρκών και κατάλληλων περιφερειακών δεδομένων και ερευνητικών υποδομών διαχείρισης τους, παράλληλα βέβαια με την ανάπτυξη των θεωρητικών υποβάθρων.
Ο τόμος αυτός φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιφερειακών αναλύσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω, με την δημοσίευση άρθρων με οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και λοιπές επιστημονικές προσεγγίσεις, όπως απαιτεί η διεπιστημονικότητα της περιφερειακής επιστήμης. Οι συμβολές αποτελούν κυρίως εμπειρικές εφαρμογές ανάλυσης με τη χρήση τυπικών ή καινοτομικών μεθόδων και τεχνικών, προτάσεις νέων εργαλείων και τεχνολογικών μέσων ανάλυσης ως και ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών και συστημάτων υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης.
Επιχειρείται η διάκριση των άρθρων σε δύο επίπεδα που περιλαμβάνονται και στο τίτλο, δηλαδή στις Μεθόδους και τεχνικές χωρικής ανάλυσης και στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία/συστήματα υποστήριξης, παρότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, αυτά εμπλέκονται στο ίδιο άρθρο, λόγω του εμπειρικού χαρακτήρα των προσεγγίσεων. Το όριο κατάταξης ενός άρθρου στην μία ή στην άλλη κατηγορία, σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι η βαρύτητα που δίνεται στο άρθρο σε κάθε μια από αυτές.
Στα πλαίσια αυτά γίνεται, στη συνέχεια, η αναλυτική παρουσίαση των συμβολών του τόμου αυτού, που θα επικυρώσει, πιστεύουμε, τις ιδιότητες που του αποδώσαμε παραπάνω. […]
(από το εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή)

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Γουργιώτης Ανέστης, Ζαβός Αλέξανδρος, Κάλλας Γιάννης, Καραγάνης Αναστάσιος, Κιτρίνου Ελένη, Λαγός Δημήτρης Γ., Μιμής Άγγελος, Μιχάλαινα Ευανθία, Μπολάτογλου Θεόδωρος, Ναγόπουλος Νίκος, Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Δ., Ρόντος Κωνσταντίνος Β., Ρόντος Πέτρος, Τσάπαλα Φλώρα
Επιμελητής: Ρόντος Κωνσταντίνος Β.
Εκδότης: Μπένου Γ.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-8249-76-7
Σελίδες: 391
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Περιφερειακός προγραμματισμός

Τιμή σε ιστοσελίδες: 28.44 €