Η υποχρεωτικότητα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνικής ασφάλισης

Περιγραφή
Η μελέτη επιχειρεί την επεξήγηση της έννοιας και της λειτουργίας της υποχρεωτικότητας της κοινωνικής ασφάλισης και τη διερεύνηση των τρόπων, με τους οποίους αυτή κατοχυρώνεται από το δίκαιο. Η έρευνα όλων των ειδικότερων θεμάτων βασίζεται σε έναν ενιαίο άξονα: την εξάρτηση των στόχων της κοινωνικής ασφάλισης – την προστασία από τους ασφαλιστικούς κινδύνους και την κοινωνική αλληλεγγύη – από τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα. Η βασική υπόθεση της μελέτης συνίσταται στο ερώτημα, ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο και η φύση των κανόνων δικαίου που εξασφαλίζουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα ζητήματα που εξετάζονται είναι: (α) η οριοθέτηση των περιπτώσεων επιτρεπτής διάπλασης των ιδιωτικών εννόμων σχέσεων με βάση την ιδιωτική αυτονομία από τις περιπτώσεις πρόκλησης κενών προστασίας ή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων της ασφαλιστικής κοινότητας (β) τα μέσα αντίδρασης του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, (γ) τα περιθώρια αναγνώρισης «επιλογών» στα υποχρεωτικά ασφαλισμένα πρόσωπα (δ) η σημασία της ύπαρξης κανόνων δικαίου που αποκλείουν την λήξη της διαρκούς ασφαλιστικής σχέσης κατοχυρώνοντας την υποχρεωτική της «συνέχεια» και (ε) η εξάρτηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης από το δημόσιο δίκαιο.
Η μελέτη αυτή αποτελεί το πρώτο έργο της εκδοτικής σειράς του «Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας (ΕΚΑΥΠ)» στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγγραφέας : Αγγελοπούλου Όλγα
Οργανισμός : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Νομικής
Υπεύθυνος Σειράς : Κρεμαλής Κωνσταντίνος Δ.
Εκδότης : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης : 2004
ISBN : 960-15-1125-3
Σελίδες : 470
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Εργατικό δίκαιο, Δημόσιο δίκαιο, Ασφάλιση – Ελλάς
Σειρές : Μελέτες Εθνικού Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Κοινωνικού Δικαίου και Δικαίου της Υγείας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 40.82 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.