Η τηλεδιάσκεψη στην υπηρεσία της δια βίου μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Περιγραφή
Η «Δια Βίου Μάθηση» αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προτεραιότητα σε μια εποχή ταχύτατης απαξίωσης των γνώσεων, έντονων ανακατατάξεων και ραγδαίων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση» μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς διασφαλίζει ευελιξία στο χώρο, το χρόνο και το ρυθμό της μάθησης.
Οι τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα η Τηλεδιάσκεψη υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις συμβάλλουν σημαντικά στην υλοποίηση συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης από απόσταση.
Ο σκοπός αυτός του συλλογικού τόμου είναι να αναδείξει τις παιδαγωγικές και τεχνολογικές όψεις της εκπαιδευτικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο χώρο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι 30 συγγραφείς που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου είναι μέλη ΔΕΠ, νέοι ερευνητές και τεχνικοί υπεύθυνοι προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών από 12 ΑΕΙ και ΤΕΙ στην Ελλάδα και 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού.
Τα εννέα κεφάλαια που δημοσιεύονται μετά από διπλή διαδικασία ανώνυμης κρίσης στον ανά χείρας συλλογικό τόμο αφορούν μελέτες περίπτωσης διδακτικής αξιοποίησης της τηλεδιάσκεψης για:
– Την εκπαίδευση ενηλίκων
– Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
– Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
– Τη διδακτική αξιοποίηση των υποδομών τηλεδιάσκεψης σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ της χώρας.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε επιμορφωτές άτυπης και τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, σε ερευνητές, σχεδιαστές και υπεύθυνους ακαδημαϊκών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογίες σύχρονης μετάδοσης και ιδιαίτερα την τηλεδιάσκεψη στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους.

Συγγραφέας : Συλλογικό έργο, Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ. 1966- αν. καθηγητής πληροφορικής, Μπαλαούρας Παντελής, Μουζάκης Χαράλαμπος, Αγορογιάννη Αγγελική, Ζάχαρης Ζαχαρίας, Γούδος Σωτήριος, Ρώσσιου Ελένη, Βογιατζάκη Ελένη, Παπαδάκης Σπύρος, Λαμπροπούλου Νίκη, Καμπύλης Παναγιώτης Γ., Μηνάογλου Νίκος, Παπαδημητρίου Σ., Βιβίτσου Μαριάννα
Επιμελητής : Αναστασιάδης Παναγιώτης Σ. 1966- αν. καθηγητής πληροφορικής
Εκδότης : Gutenberg – Χρήστος Δαρδανός
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 960-01-1263-0
Σελίδες : 463
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια, Εκπαιδευτική πολιτική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 24.51 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.