Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων

Περιγραφή

Η δημιουργία σχέσεων αποσκοπεί σε άντληση ωφελειών. Η απόκτηση των ωφελειών αυτών επιδρά σημαντικά στην ποιότητα της επιβίωσής μας. Για να αποκτηθούν οι ωφέλειες αυτές απαιτούνται οι κατάλληλοι χειρισμοί, αφού οι ωφέλειες που αποσκοπούμε είναι κατά κανόνα άμεσα ή έμμεσα διεκδικούμενες και από τους Παίκτες με τους οποίους συναλλασσόμαστε. Οι χειρισμοί για την απόκτηση των ωφελειών, δηλαδή η προστασία των συμφερόντων μας, ταυτίζεται με τις διαπραγματεύσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες μας στις επαγγελματικές και τις προσωπικές μας σχέσεις είναι το αποτέλεσμα πετυχημένων ή αποτυχημένων διαπραγματεύσεων με: προϊσταμένους, υφισταμένους, συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές, τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες, συγγενείς, φίλους, άτομα της οικογένειάς μας. Είναι προφανές, ότι όλοι διαπραγματευόμαστε με πολύ μεγάλη συχνότητα, ακόμα και εάν οι πολύ λίγοι έχουν μελετήσει το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Παρά το γεγονός της έλλειψης διαπραγματευτικής παιδείας έχει γίνει κατανοητό, από τη συντριπτική πλειοψηφία, ότι κάθε μία διαπραγμάτευση έχει διαφορετικό χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, η αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεών μας απαιτεί διαφοροποιημένους χειρισμούς.

Ο Ανδρέας Νικολόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, στην Τυβίγγη και στο Βερολίνο, όπου απέκτησε τον τίτλο του διδάκτορα το 1980. Από το 1982 διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο είναι σήμερα καθηγητής στη διοικητική των επιχειρήσεων. Από το 1992 είναι μεσολαβητής-διαιτητής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Διδάσκει διαπραγματεύσεις και βιομηχανικές σχέσεις σε οκτώ μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης. Για τα αντικείμενα αυτά έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αγγλία και στην Αμερική. Είναι διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για στελέχη στη Διοίκηση Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1990 του απονεμήθηκε το βραβείο Erasmus για την ανάπτυξη των δράσεων διαπανεπιστημιακής συνεργασίας.

Συγγραφέας: Νικολόπουλος Ανδρέας Γ.
Εκδότης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-9443-20-3
Σελίδες: 280
Σχήμα: 21×14
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση , Οικονομική επιχειρήσεων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 22.50 €