Η Παρθενομήτωρ

Περιγραφή
Η Παρθενομήτωρ δεν είναι μία από τις πολλές ή συνήθεις προσωπικότητες. Αφού, Αυτή υπήρξε η μοναδική εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, η Οποία κατέστησε τον εαυτό Της άξιο της ειδικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος! Και απέβη έτσι το εκλεκτό Σκεύος του Τριαδικού Θεού.
Αναδείχθηκε “η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέρα των Σεραφίμ”! “Η υψηλοτέρα των ουρανών και καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών”!
Η Παρθενομήτωρ αξιώθηκε να βαστάσει “Τον βαστάζοντα πάντα”, να γαλουχήσει “Τον εκτρέφοντα την οικουμένην άπασαν”· να λικνίσει “Τον επιβλέποντα επί την γην και ποιούντα αυτήν τρέμειν”!
Η Παρθενομήτωρ έγινε και υπάρχει η Μητέρα του Θεού, αλλά και η Μητέρα όλων των ανθρώπων!

Συγγραφέας: Καλλίστρατος Ν. Λυράκης Αρχιμανδρίτης
Εκδότης: Κοράλι – Γκέλμπεσης Γιώργος
Έτος έκδοσης: 2000
ISBN: 960-8028-03-5
Σελίδες: 275
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Θεολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 3.32 €