Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης & της τοπικής αυτοδιοίκησης

Περιγραφή
Στο βιβλίο αυτό, επιχειρείται μία αναλυτική προσέγγιση των λειτουργιών που επιτελεί η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο της οργάνωσης του κράτους.
Το κράτος, αποτελεί το αδιαμφισβήτητο ανώτατο μέσο ρύθμισης των σχέσεων στο εσωτερικό της οργανωμένης κοινωνίας.
Η κατανομή της εξουσίας, κατά το Σύνταγμα σε τρεις λειτουργίες (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική) και η ανάθεση των λειτουργιών σε διακριτά όργανα, αποτελεί πάντα το βασικό κριτήριο για το χαρακτηρισμό του πολιτεύματος και το διοικητικό σύστημα κάθε κράτους.
Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει με τις ρυθμίσεις του, την άσκηση δημοσίων λειτουργιών και στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες η τελευταία ασκεί κατά τρόπο “διάφορο” από αυτόν του Κράτους.
Στα επτά μέρη, τα οποία περιλαμβάνει το βιβλίο, παρουσιάζονται οι συνταγματικές ρυθμίσεις της δομής και οργάνωσης της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι αρμοδιότητες των πολιτικών και υπηρεσιακών κεντρικών κρατικών και περιφερειακών οργάνων και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λειτουργίες του κράτους στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.Ο Κωνσταντίνος Τσούντας γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Rene Descartes – Παρίσι 5 και Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει εργαστεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Κυριότερα συγγράμματά του είναι:
“Σύστημα εποπτείας επί των ο.τ.α.: Ελληνικό παράδειγμα” (εκδ. Σ. Σάκκουλα, 1993),
“Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό της” (εκδ. Μεταίχμιο, 1995), με συγγραφέα την Μαρία Χρονοπούλου,
“Κωδικοποιημένη συλλογή νομοθεσίας για την κατάσταση του μόνιμου προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης” (εκδ. ΠΟΕΟΤΑ, 1996), με συγγραφέα τον Ανδρέα Μεντζέλο,
“Οργάνωση και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (εκδ. Μεταίχμιο, 1996), με συγγραφέα την Μαρία Χρονοπούλου.
“Διακρατική και Υπερεθνική Συνεργασία” (εκδ. Παπαζήση, 2002), με συγγραφείς τους Β. Πανάγο και Κ. Τσούντα.
“Εισαγωγή στο ελληνικό σύστημα δικαίου” (εκδ. Παπαζήση 2003).
“Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση και συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία” (εκδ. Εμμανουηλίδης, 2004).
Μελέτες και άρθρα του για θέματα δημοσίου δικαίου έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.

Συγγραφέας: Τσούντας Κωνσταντίνος Σ., Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία
Υπεύθυνος Σειράς: Πασσάς Αργύρης Γ., Τσέκος Θεόδωρος Ν.
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-02-2388-2
Σελίδες: 595
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Δημόσια διοίκηση, Τοπική αυτοδιοίκηση
Σειρές: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.79 €