Η μουσική των υπολογιστών


Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εστιάζει στην λογική της μουσικής δημιουργίας από τον υπολογιστή. Ξεκινώντας με τις πολύ βασικές έννοιες του ήχου και των δομικών χαρακτηριστικών του, εξετάζει στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος προσλαμβάνει και αντιλαμβάνεται την ηχητική πληροφορία. Ακολουθεί μία γενική αναδρομή στις αναλογικές συσκευές ηχογράφησης, επεξεργασίας και αναπαραγωγής του, για να καταλήξει στην ψηφιακή πληροφορία του ήχου και την οργάνωση του σε μουσική φόρμα μέσα από αλγοριθμικές δομές και διαδικασίες. Με αυτό το σκεπτικό παρουσιάζονται αναλυτικά τρία χαρακτηριστικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για μουσική σύνθεση μέσω υπολογιστή, καθένα από τα οποία αποτελεί και μία διαφορετική κατηγορία λογικής οργάνωσης και ανάπτυξης κώδικα: [Csound ] Μία γλώσσα για μουσική σύνθεση σε μη πραγματικό χρόνο. [ Pd ] Ένα περιβάλλον προγραμματισμού visual programming για μουσική και ηχητική σύνθεση σε πραγματικό χρόνο. [Supercollider ] Μία γλώσσα live coding με πλήρη αντικειμενοστρεφή λογική οργάνωσης του κώδικα. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε κάθε έναν μη ειδικό που θέλει να κατανοήσει τη λειτουργία του ήχου ως φυσικό φαινόμενο, τα μέσα και τους τρόπους κωδικοποίησής του σε πληροφορία, καθώς και τον κεντρικό του ρόλο στη μουσική δημιουργία μέσω υπολογιστή, εμβαθύνοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μια μουσική δημιουργία που καλύπτει ένα ευρύ εκφραστικό φάσμα: από την ηλεκτροακουστική μουσική στην ambient, στο glitch και την electronica.

Ο Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος είναι Μηχ. Πληροφορικής (τμήμα πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μουσική Τεχνολογία (MSc in Music Technology, Univercity of York). Υπήρξε ενεργό μέλος στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (Κ.ΣΥ.Μ.Ε.), όπου εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα σύνθεσης ήχου και αλγοριθμικής σύνθεσης. Οργάνωσε και δίδαξε για επτά εξάμηνα, τα μαθήματα “προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ” (Μουσικός Προγραμματισμός) και “Σύνθεση ήχου Ι,ΙΙ”, στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης.

Συγγραφέας: ΔιαμαντόπουλοςΤαξιάρχης
Εκδότης: Ίων
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-508-122-5
Σελίδες: 416
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Μουσική, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Γλώσσες προγραμματισμού

Τιμή σε ιστοσελίδες: 25.44 €