Η μεταμόρφωσις του Ιησού Χριστού

Περιγραφή
Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το παρόν έργο του π. Παναγιώτου Τσάμπηρα, το οποίο αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του, η οποία υπεβλήθη και ενεκρίθη από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το βιβλίο περιλαμβάνει μία εκτενή ειδική εισαγωγή (σσ. 21-45), οι «Μεταμορφώσεις εις τον ελληνο – ρωμαϊκόν και ιουδαϊκόν κόσμον», και εν συνεχεία διαιρείται σε δύο μέρη: 1. Το Α/ Μέρος με τίτλο: «Ιστορία της ερμηνείας της Μεταμορφώσεως του Ιησού Χριστού», περιλαμβάνει τρία Κεφάλαια: Α/ Κεφάλαιο· «Αι πρώται ερμηνείαι της Μεταμορφώσεως κατά την αρχαίαν περίοδον (από του 1ου έως του 7ου αιώνος)». Β/ Κεφάλαιο· «Η ερμηνευτική ανάπτυξις της Μεταμορφώσεως κατά την μέσην περίοδον (από του 8ου έως του 18ου αιώνος)». Γ/ Κεφάλαιο· «Αι κριτικαί ερμηνείαι της Μεταμορφώσεως κατά την νεωτέραν περίοδον (από του 19ου αιώνος έως σήμερον)». 2. Το Β/ Μέρος με τίτλο: «Κριτική έρευνα και ερμηνεία της Μεταμορφώσεως του Ιησού Χριστού», περιλαμβάνει επίσης τρία Κεφάλαια: Α/ Κεφάλαιο· «Αι πηγαί της Μεταμορφώσεως εν τη Καινή Διαθήκη». Β/ Κεφάλαιο· «Γραμματικο-ιστορική και θεολογική ανάλυσις των συνοπτικών διηγήσεων της Μεταμορφώσεως». Γ/ Κεφάλαιο· «Ανακεφαλαίωσις και συμπεράσματα εξ επόψεως της Ορθοδόξου ερμηνείας της Μεταμορφώσεως». Στο τέλος του βιβλίου αναγράφονται αναλυτικώς οι πηγές και τα βοηθήματα και υπάρχει αναλυτικός πίνακας των χωρίων της Αγίας Γραφής

Συγγραφέας : Τσάμπηρας Παναγιώτης Α.
Εκδότης : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Έτος έκδοσης : 2004
ISBN : 960-315-532-2
Σελίδες : 394
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Βίβλος. Κ.Δ. – Κριτική, ερμηνεία κλπ

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.35 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.