Η κατανόηση στο αναλυτικό πρόγραμμα στα σχολικά βιβλία και στη διδακτική πράξη: Συστημική συσχέτιση και αξιολόγηση

Περιγραφή
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας στηρίζεται στο τρίπτυχο αναλυτικό πρόγραμμα, διδακτική μεθοδολογία και σχολικό εγχειρίδιο. Αυτοί οι τρεις παράγοντες αναλύονται και αξιολογούνται με συστημικό τρόπο, για να διαπιστωθεί κατά πόσο συμβάλλουν στην προώθηση της κατανόησης σχολικών κειμένων και στη μάθηση.
Αρχικά εξετάζεται η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση στο αναλυτικό πρόγραμμα της χώρας μας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι θεωρητικές παραδοχές για την κατανόηση κειμένων, οι οποίες αναδεικνύουν παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τη συγγραφή βιβλίων, όσο και τη διδακτική πράξη. Με κριτήρια κειμενογλωσσολογικά και παιδαγωγικά, αξιολογούνται κείμενα από τα σχολικά βιβλία των κοινωνικών και φυσικών επιστημών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθώς και οι εμπεδωτικές και ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, που τα συνοδεύουν. Τέλος, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η εφαρμογή στη σχολική τάξη δύο διδακτικών στρατηγικών που προάγουν τη μεταγνώση και την αυτορύθμιση κατά την κατανόηση κειμένων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές παιδαγωγικών σχολών, σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ειδικούς ερευνητές και επιστήμονες, που εντρυφούν στη μελέτη και στην παραγωγή σχολικών εγχειριδίων. Ενδιαφέρει, επίσης, όσους ασχολούνται με θέματα γνωστικής ψυχολογίας και επικοινωνίας.Η Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση είναι σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Γεννήθηκε στο Βελγικό Κογκό και σπούδασε παιδαγωγικές επιστήμες στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία. Ως υπότροφος του ΙΚΥ απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Έχει εργασθεί σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής και παλιννοστούντων-αλλόγλωσσων μαθητών. Διετέλεσε για πέντε έτη σχολική σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της κινούνται γύρω από τη θεωρία και την πράξη των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδακτικής μεθοδολογίας και των διδακτικών μέσων με έμφαση το σχολικό εγχειρίδιο.

Συγγραφέας: Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα Χ.
Εκδότης: Γρηγόρη
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-333-330-1
Σελίδες: 207
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Εκπαίδευση – Προγράμματα μαθημάτων, Εκπαίδευση. Παιδαγωγική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.29 €