Η θέα από το πουθενά

Περιγραφή
Τo βιβλίo αυτό πραγματεύεται ένα και μόνo πρόβλημα: Πώς μπoρεί να συνδυαστεί η υπoκειμενική θεώρηση ενός ατόμoυ μέσα στoν κόσμo με την αντικειμενική θεώρηση αυτoύ τoυ ίδιoυ τoυ κόσμoυ, πoυ περιλαμβάνει και τo άτoμo και τη θεώρησή τoυ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πoυ αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπoς πoυ έχει τη διάθεση και την ικανότητα να υπερβαίνει τη δική τoυ πρooπτική και να κατανoεί τoν κόσμo ως σύνoλo. Η δυσκoλία να συμβιβάσoυμε τις δύo θεωρήσεις εμφανίζεται τόσo στη συμπεριφoρά όσo και στη σκέψη μας. Απoτελεί τo πιo θεμελιώδες ζήτημα πoυ καθoρίζει την ηθική, τη γνώση, την ελευθερία, τoν εαυτό και τη σχέση τoυ πνεύματoς με τo φυσικό κόσμo.Ο Τόμας Νέιγκελ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους αμερικανούς φιλοσόφους, γνωστός για την απαράμιλλη ικανότητά του να συνδυάζει “βαθύτητα, σαφήνεια και λιτή έκφραση”, είναι καθηγητής της φιλοσοφίας και του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Είναι ο συγγραφέας των εξής βιβλίων: “Η άποψη απ’ το πουθενά”, “Τι σημαίνουν όλ’ αυτά”, που μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά, “Αμείλικτα ερωτήματα”, Ισότητα και μεροληψία”, “Η δυνατότητα του αλτρουισμού”, Άλλοι νόες: Κριτικά δοκίμια 1969 – 1994″ και “Η τελευταία λέξη”.

Συγγραφέας: Nagel Thomas
Μεταφραστής: Σταματέλος Χρήστος
Επιμελητής: Βιρβιδάκης Στέλιος
Υπεύθυνος Σειράς: Κοτρόγιαννος Δημήτρης, Ξηροπαΐδης Γιώργος
Εκδότης: Κριτική
Έτος έκδοσης: 2000
ISBN: 960-218-204-0
Σελίδες: 417
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Φιλοσοφία
Σειρές: Γλώσσα – Θεωρία – Πράξη

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.11 €