Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Περιγραφή
Η πρακτική σπουδαιότητα της δημοσιονομικής αυτοτέλειας των τοπικών οργανισμών αποτέλεσε το λόγο για την αυτοτελή παρουσίαση του εννοιολογικού αυτού στοιχείου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καταβλήθηκε προσπάθεια μιας σαφούς ανάλυσης του ρόλου των τοπικών οργανισμών ως φορέων του δικαιώματος διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων και του επιτρεπτού ορίου υποκατάστασης αυτών στην ανάληψη ιδιωτικής κερδοσκοπικής οικονομικής πρωτοβουλίας.
Συγχρόνως, έγινε μία απόπειρα να τεθεί διεξοδικά ο προβληματισμός της εκ μέρους των τοπικών οργανισμών άσκησης οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας που αποβλέπει στην πραγματοποίηση του σκοπού τους και αυτής που αποβλέπει στην παραγωγή κέρδους. Η παρουσίαση επίσης των βασικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό επιδιώκει να βοηθήσει τον αναγνώστη στην επίλυση συγκεκριμένων σχετικών προβλημάτων.
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επικαιροποιημένο το κείμενο του έργου “Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας” (Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1998), στο οποίο προστέθηκαν οι επιλογές του Ν. 3463/2006, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ, καθώς και οι σχετικές του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Συγγραφέας: Μπέσιλα – Βήκα Ευρυδίκη
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-445-658-Χ
Σελίδες: 132
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοικητικό δίκαιο, Τοπική αυτοδιοίκηση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.10 €