Η ενέργεια της παρέμβασης κατά τον ΚΠολΔ

Περιγραφή
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση της ρύθμισης του άρθρου 84 ΚΠολΔ, η οποία ρυθμίζει τη δέσμευση του προσθέτως παρεμβαίνοντος από την απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της δίκης κατά την οποία ασκήθηκε η πρόσθετη παρέμβαση. Η δέσμευση αυτή, αν και προσιδιάζει σε αξιόλογο βαθμό προς το δεδικασμένο, παρουσιάζει αντίστοιχα σημαντικές αποκλίσεις, ως προς το αντικείμενο, λειτουργία και υποκειμενικά όρια.

Συγγραφέας: Γιαννόπουλος Παναγιώτης Θ.
Υπεύθυνος Σειράς: Καλαβρός Κωνσταντίνος Φ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-15-2314-6
Σελίδες: 302
Κατηγορίες: Πολιτική δικονομία
Σειρές: Θρακικές Νομικές Μελέτες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 29.02 €