Η Ελλάδα των πολιτισμών

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό προέκυψε από την ανάγκη να ενισχυθεί το μάθημα Επιλογής που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο με κεντρικό θέμα: “Το πρόβλημα των ομογενών παλιννοστούντων και των αλλογενών προσφύγων στην Ελλάδα”.
Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε την εικόνα της σημερινής προσφυγικής και πολυπολιτισμικής Ελλάδας. […] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Συγγραφέας: Πελαγίδης Ευστάθιος Ε.
Εκδότης: Κυριακίδη Αφοί
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-343-684-4
Σελίδες: 300
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ελληνισμός, Μετανάστευση, Πρόσφυγες, Πολυπολιτισμικότητα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 15.50 €