Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό επιχειρείν

Περιγραφή

Όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στελεχώνονται και διοικούνται από ανθρώπους. Δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς ανθρώπους. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το βασικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Τη διαφορά την κάνουν οι άνθρωποι και όχι ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αυτοί δεν βάζουν στόχους ούτε σκέπτονται. Τελικά, από τους ανθρώπους εξαρτάται η αποτελεσματικότητα και η επιβίωση κάθε επιχείρησης. Γι’ αυτό η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμβουλο για όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την επιλογή, την αξιοποίηση και τη σωστή διαχείριση του προσωπικού της επιχείρησης. Το βιβλίο αναπτύσσει και επεξηγεί θέματα-κλειδιά, όπως: -Τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη αναγκών -Τον εντοπισμό, την προσέλκυση, την επιλογή, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού -Την αξιολόγηση και τα συστήματα αμοιβών -Την εσωτερική επικοινωνία και τις εργασιακές σχέσεις -Την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων κ.ά. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται πλήθος παραδειγμάτων και περιπτώσεων από ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και ασκήσεις εφαρμογής.

Ο Κώστας Τζωρτζάκης είναι ομοτ. καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά και τ. λέκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάστηκε ως project manager στους οικονομικούς οργανισμούς Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και διετέλεσε ανώτερο στέλεχος σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και έχει εκπονήσει μελέτες για λογαριασμό διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισμών. Επίσης, έχει συγγράψει αρκετά βιβλία επιχειρησιακού περιεχομένου και έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά αρκετά άρθρα σχετικά με το Marketing και Management.
Έχει λάβει μέρος σε πολλά συνέδρια ως ομιλητής. Υπήρξε συντονιστής και εισηγητής σεμιναρίων στον Ο.Π.Ε., Ε.Ε.Δ.Ε, ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, Ε.Β.Ε.Α. και Ε.Β.Ε.Π καθώς και σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, με αντικείμενο το Μάρκετινγκ, το Μάνατζμεντ και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
Ο Κώστας Τζωρτζάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας (M.A Degree in Marketing Management).

Συγγραφέας: Τζωρτζάκης Κώστας
Εκδότης: Rosili
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 618-513-103-6
Σελίδες: 272
Σχήμα: 21×14
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 13.32 €