Η διαδικασία συνδιαλλαγής (Πτωχευτικός Κώδικας 99-106)

Περιγραφή
Στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) περιλαμβάνεται Κεφάλαιο Έκτο με τίτλο “Διαδικασία Συνδιαλλαγής” (άρθρα 99-106).
Πρόκειται για νέα νομοθετική προσπάθεια διασώσεως / εξυγιάνσεως επιχειρήσεων προτού αυτές περιέλθουν σε κατάσταση που επιβάλλει (ή υπαγορεύει) την κήρυξή τους σε πτώχευση. Έτσι, η διαδικασία αυτή χρονικά (και ουσιαστικά) υπάγεται στο “προπτωχευτικό” στάδιο.
Η νέα νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιείται ήδη, με συνεχώς αυξανόμενο (λόγω και της γενικότερης οικονομικής κρίσεως) ρυθμό, από ποικίλων κατηγοριών επιχειρήσεις – ενδεχομένως και καταχρηστικά. Η πράξη ανέδειξε σειρά προβλημάτων, τα οποία είτε δεν έχουν αντιμετωπισθεί κατά τις πρώτες ερμηνευτικές προσπάθειες του Πτωχευτικού Κώδικα είτε δεν καλύπτονται καν από τη νομοθετική ρύθμιση.
Στο παρόν επιχειρείται εκτενής ανάλυση της “Διαδικασίας Συνδιαλλαγής”, με στόχο την κατά το δυνατό πληρέστερη αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Υπεύθυνος Σειράς: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-15-2446-0
Σελίδες: 146
Κατηγορίες: Πτωχευτικό δίκαιο
Σειρές: Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως – Β’ Περίοδος

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.46 €