Η γραμματική της σερβικής γλώσσας με ασκήσεις

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει μια συνολική συστηματική περιγραφή της σερβικής γλώσσας παρέχοντας εξηγήσεις στους Έλληνες φοιτητές στη μητρική τους γλώσσα. Τα γραμματικά φαινόμενα δεν παρουσιάζονται ανάλογα με τη θεματική ενότητα ή/και σε περιορισμένο βαθμό, δηλαδή σε βαθμό κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας, αλλά στο σύνολό τους διότι το βιβλίο αυτό απευθύνεται όχι μόνο σε αρχάριους, αλλά και σε φοιτητές σε προχωρημένο στάδιο γλωσσομάθειας συμπεριλαμβάνοντας και τις γνώσεις που δεν είναι απαραίτητες στα επίπετα κάτω από το Γ1. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη σερβική γλώσσα ως βοηθητικό μέσο στην τάξη.
Ο στόχος είναι η περιγραφή της δομής της σερβικής γλώσσας με απλή ορολογία, δηλαδή όσο είναι απαραίτητο για την εξήγηση ορισμένου φαινομένου, με πίνακες που βοηθάνε στην κατανόηση και υιοθέτηση των κανόνων. Περιλαμβάνονται και πολλά παραδείγματα και ασκήσεις για την εμπέδωση των φαινομένων. Αφού ορισμένο υλικό του εγχειριδίου αυτού προκύπτει από τις σημειώσεις που ετοίμαζα για τους σπουδαστές μου στο φροντιστήριο, και αφού οι ίδοι με έχουν βοηθήσει να καταλάβω ποια σημεία μπορεί να είναι πιο προβληματικά για τους Έλληνες που μαθαίνουν τη σερβική γλώσσα, θα αναφέρομαι και σε διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο γλωσσών.
Το βιβλίο είναι δομημένο έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο ο σπουδαστής να ακολουθεί τη σειρά των κεφαλαίων όπως δίνονται, αλλά να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει σε πιο φανόμενο θέλει να εξασκηθεί.
Πίσω από το κάθε κεφάλαιο δίνονται ασκήσεις, ενώ οι λύσεις τους βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Οι ασκήσεις δεν υπάρχουν στα κεφάλαια που αφορούν τα φθογγικά πάθη, διότι πιστεύω πως για τους φοιτητές της σερβικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας ο καλύτερος τρόπος να υιοθετήσουν τους πολύπλοκους κανόνες αυτούς είναι μέσω της πρακτικής τους εφαρμογής,δηλαδή εξασκώντας τα υπόλοιπα γραμματικά φαινόμενα όπου εμφανίζονται τα φθογγικά πάθη. Επίσης, στο κεφάλαιο που αφορά το Μέλλοντα Β’ δίνονται λίγες ασκήσεις αφού ο Μέλλοντας Β’ χρησιμοποιείται κυρίως στον Υποθετικό λόγο.Μετά τις σπουδές της στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου στο Τμήμα Νέας Ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, η Ksenija Zmijanjac πήρε υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Από το 2007, διδάσκει τη σερβική γλώσσα στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών SPEAK στη Θεσσαλονίκη.

Συγγραφέας: Zmijanjac Ksenija
Εκδότης: Γερμανός
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-7623-76-3
Σελίδες: 288
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Σερβική γλώσσα, Σερβική γλώσσα – Διδακτικά βιβλία για ξένους

Τιμή σε ιστοσελίδες: 19.58 €