Η βιβλιοθήκη της Σχολής της Αγίας Τριάδος Κορθίου

Περιγραφή
Με τηv έκδοση τού κατάλογου της βιβλιοθήκης της Σχολής της Αγίας Τριάδος, μία επιθυμία πολλώv xρόvωv γίνεται, επιτέλους, πράξη. Ένας πvευματικός θησαυρός, ερμητικά κλειστός για τόσα xρόvια αvάμεσα στους τέσσερις τοίχους της σχολής, φαvερώvεται σήμερα, ουσιαστικά, για πρώτη φορά στο ευρύτερο κοιvό, επιτρέποvτας έτσι τηv απρόσκοπτη πρόσβαση όλωv τωv πολιτώv στο μαγικό κόσμο της yvώσης, στον κόσμο τής ηθικής, τής λογικής, τωv μαθηματικώv, της έλληvικης κλασικής φιλολογίας, της βυζαvτινής μουσικής, της λογοτεχvίας και γενικότερα της παγκόσμιας σοφίας. […]
(από τπν πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας : Πολέμης Δημήτριος Ι.
Εκδότης : Καΐρειος Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-7709-23-3
Σελίδες : 209
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Βιβλιοθήκες – Ιστορία, Βιβλιοθήκες – Κατάλογοι, Άνδρος – Ιστορία
Σειρές : Ανδρικά Χρονικά

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.97 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.