Η αξιολόγηση του μαθητή στο δημοτικό σχολείο

Περιγραφή
Το πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών/ -τριών στο Δημοτικό σχολείο έχει κατά καιρούς απασχολήσει ιδιαίτερα τους/ τις εμπλεκόμενους/ -ες στην εκπαιδευτική διαδικασία στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν και, τελικά, να βαθμολογήσουν όσο το δυνατό δικαιότερα τους/ τις μαθητές/ -τριές τους. Στην όλη προβληματική και αγωνία έχουν εμπλακεί κατά καιρούς και οι μαθητές/ -τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και οι γονείς τους, στη δεύτερη περίπτωση με αφορμή, κυρίως, τις εξετάσεις εισόδου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα Μ.Μ.Ε. έχουν συμβάλει, ασφαλώς, στη διάσταση, που έχει λάβει το θέμα αυτό. Όμως, παρά τις προσπάθειες για την επινόηση κάποιου εξεταστικού συστήματος, που δεν θα έχει αδυναμίες οφειλόμενες, κυρίως, στον υποκειμενικό παράγοντα, δεν έχει υπάρξει ακόμα απολύτως αποτελεσματική και πειστική απάντηση στο ζητούμενο αυτό. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων φαίνεται ότι χρησιμοποιούν μάλλον αυθαίρετα και ασυντόνιστα όσα είδη και μέσα αξιολόγησης και βαθμολόγησης γνωρίζουν, χωρίς μεγάλο μέρος τους να έχει ενημερωθεί συστηματικά για αυτά. Συνεπώς, το αίτημα για κατά το δυνατό αντικειμενική αξιολόγηση, που προσφέρει στον/ στην εξεταστή/ -στρια εκπαιδευτικό αξιόπιστες πληροφορίες για τις αποκτημένες ή μη γνώσεις και δεξιότητες του/ της εξεταζόμενου/ -ης παραμένει κρίσιμο και ουσιαστικό. Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι να ενημερώσει τον/ την μάχιμο εκπαιδευτικό για την παραδοσιακή και την αντικειμενική αξιολόγηση, παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Επίσης να τον/ την ευαισθητοποιήσει στην αναγκαιότητα της ορθής κατασκευής παραδοσιακού και “αντικειμενικού τύπου” ερωτήσεων αξιολόγησης στην καθημερινή διδακτική πράξη, παραθέτοντας σχετικά παραδείγματα με βάση την ύλη των βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου.

Συγγραφέας: Ιωαννίδης Νίκος
Εκδότης: Όστρια Βιβλίο
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 618-5145-09-Χ
Σελίδες: 124
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.10 €