Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ και στις αρχές του ΙΘ αιώνα

Περιγραφή
Η εργασία εξετάζει την ιστορία δύο ημιανεξάρτητων δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον φθίνοντα 18ο – αρχόμενο 19ο αιώνα: του πασαλικίου της Σκόδρας, τη διακυβέρνηση του οποίου κρατούσε στα χέρια της η οικογένεια των Μπουσατλήδων, και του πασαλικίου των Ιωαννίνων, με κυβερνήτη τον Αλή πασά Τεπελενλή. Εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη της αμοιβαίας επιδράσεως και σχέσεως της ιστορίας των δύο πασαλικίων, γεγονός που επιτρέπει την ανάλυση της πολιτικής ιστορίας της Αλβανίας κατά το διάστημα τούτο. Η εξέταση των δυτικο-βαλκανικών πασαλικίων έχει πρωταρχική σημασία για τη διερεύνηση του παρελθόντος της Αλβανίας.Καθηγητής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών Μόσχας.

Συγγραφέας: Αρς Γκριγκόρι Λβόβιτς
Μεταφραστής: Διάλλα Αντωνία
Επιμελητής: Παναγιωτόπουλος Βασίλης ιστορικός/ομότιμος διευθυντής ΕΙΕ
Εκδότης: Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Έτος έκδοσης: 1994
ISBN: 960-01-0525-9
Σελίδες: 442
Σχήμα: 21χ15
Κατηγορίες: Αλβανία – Ιστορία
Σειρές: Ιστορία – Έρευνα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.64 €