Η Άλωση της Βασιλευούσας από τις πηγές

Περιγραφή
[…] Το βιβλίο αποτελείται από εισαγωγικό μέρος, όπου δίδεται ό,τι αφορά στον Μιχαήλ Δούκα, στην ζωή και στο έργο του, από το κυρίως μέρος, όπου παρατίθεται το κείμενο της “Βυζαντινοτουρκικής Ιστορίας” του Μιχαήλ Δούκα, αυτό που χρονικά καλύπτει τα γεγονότα των ετών 1452/53 (- από τον μήνα Αύγουστο του 1452 ως και τον Αύγουστο του 1453, μετά την Άλωση)· το κείμενο σχολιάζεται γραμματικώς, συντακτικώς, κάποτε, κυρίως δε πραγματολογικώς, με αναγωγές σε διάφορους ιστορικούς και σε διάφορες πηγές. Έπονται οι τοπογραφικοί πίνακες της Βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως – Επίμετρο, φωτογραφίες χερσαίων-παραλίων τειχών-πύργων και πυλών, απεικονίσεις μνημείων καταγραφόμενων στο κείμενο του Δούκα, και ευρετήρια. […]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Συγγραφέας: Παπάζογλου Γεώργιος Κ.
Υπεύθυνος Σειράς: Παπάζογλου Γεώργιος Κ.
Εκδότης: Παπάζογλου Γεώργιος Κ.
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 960-92133-2-4
Σελίδες: 372
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Κωνσταντινούπολη – Ιστορία – 1453-, Βυζαντινή Αυτοκρατορία – Ιστορία – 324-1453
Σειρές: Θρακική Βιβλιοθήκη, Σειρά Διατριβών και Εγχειριδίων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 25.69 €