Ηλεκτρονική

Περιγραφή
Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στο σχεδιασμό αναλογικών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με τη χρήση γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (Linear Integrated Circuits). Κύριος στόχος, είναι η παρουσίαση των βασικών ιδιοτήτων και εφαρμογών των κυριότερων στοιχείων της οικογένειας των γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων όπως του τελεστικού ενισχυτή, του συγκριτή τάσης, των σταθεροποιητών τάσης, των μετατροπέων αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και ψηφιακού σε αναλογικό (A/D και D/A), των χρονοκυκλωμάτων κ.λ.π. ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τις βασικές ιδιότητες των στοιχείων αυτών, προκειμένου να είναι σε θέση να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό συστημάτων που συμπεριλαμβάνουν τέτοιου είδους συνιστώσες.
Είναι προφανές ότι λόγω της τεράστιας έκτασης του αντικειμένου δεν είναι δυνατόν σε αυτό το σύγγραμμα να επεκταθούμε σε μία συστηματική ανάλυση όλων των γραμμικών στοιχείων που περιγράφονται. Έτσι, δεν εμβαθύνουμε για παράδειγμα, στον εσωτερικό σχεδιασμό, στα ισοδύναμα κυκλωματικά μοντέλα και τις λεπτομέρειες κατασκευής (fabrication) των στοιχείων αυτών, αλλά γίνεται μία προσπάθεια εξοικείωσης του αναγνώστη με τις βασικές ιδιότητες τους.
Αρχικά στο κεφάλαιο 1 περιγράφεται η δομή και αναλύεται με αρκετή λεπτομέρεια η λειτουργία της κάθε μιας από τις βαθμίδες, που αποτελούν ένα τελεστικό ενισχυτή όπως ο διαφορικός ενισχυτής, η πηγή σταθερού ρεύματος και η βαθμίδα εξόδου. Εξηγούνται επίσης ορισμένες βασικές έννοιες που συναντώνται στους τελεστικούς ενισχυτές όπως η έννοια του κέρδους, των τεχνικών αντιστάθμισης, του λόγου απόρριψης κοινού ρυθμού κ.λ.π.
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται ο τελεστικός ενισχυτής και οι ιδιότητές του σαν βασικό δομικό στοιχείο των γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Εξηγείται ακόμα η έννοια και η σκοπιμότητα της αναδρασης, καθώς και η επίδρασή της στις βασικές παραμέτρους του τελεστικού ενισχυτή. Δίνονται πολλές δυνατές συνδεσμολογίες και εφαρμογές του, όπως η χρήση του γενικά σαν ενισχυτή (τάσης, ρεύματος, κ.λ.π), σε αναλογικά υπολογιστικά κυκλώματα (αναλογικός αθροιστής, αφαιρέτης πολλαπλασιαστής, διαιρέτης κ.λ.π), σε κυκλώματα μετατροπής τάσης σε ρεύμα και ρεύματος σε τάση, σε ταλαντωτές, σε ενισχυτές οργανολογίας κ.λ.π.
Στο κεφάλαιο 3, περιγράφεται μία σημαντική ενότητα εφαρμογής των τελεστικών ενισχυτών στα ενεργά φίλτρα όλων των ειδών (χαμηλοπερατά, υψιπερατά, διέλευσης ή αποκοπής ζώνης κ.λ.π.) και περιγράφονται βασικές μέθοδοι σχεδιασμού ενεργών φίλτρων όλων των κατηγοριών.
Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται ο συγκριτής τάσης, περιγράφεται η λειτουργία του και οι δυνατές συνδεσμολογίες του με και χωρίς ανάδραση και δίνονται χαρακτηριστικές εφαρμογές του.
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται αρχικά η εσωτερική δομή και η λειτουργία των γραμμικών ρυθμιστών τάσης (linear voltage regulators), βασικών δομικών στοιχείων των τροφοδοτικών διατάξεων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας των διακοπτικών ή παλμο – τροφοδοτικών (switching power supplies) και δίνονται μέθοδοι σχεδιασμού και αναλυτικού υπολογισμού των στοιχείων τους.
Στο κεφάλαιο 6, δίνονται οι βασικές έννοιες και οι αρχές λειτουργίας των μετατροπέων αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά (ADC) και ψηφιακών σημάτων σε αναλογικά (DAC). Περιγράφονται οι γενικές αρχές της δειγματοληψίας, του κβαντισμού και της κωδικοποίησης και περιγράφονται ηλεκτρονικά κυκλώματα δειγματοληψίας και συγκράτησης, καθώς και οι ηλεκτρονικοί διακόπτες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επικρατέστερες και πλέον αντιπροσωπευτικές μέθοδοι μετατροπής αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και αντιστρόφως.
Στο κεφάλαιο 7 περιγράφονται οι μονοσταθείς και ασταθείς ταλαντωτές με τη χρήση διακριτών στοιχείων, με συνδυασμό λογικών πυλών και παθητικών στοιχείων και με τη χρήση γραμμικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και δίνονται βασικές αρχές λειτουργίας και εφαρμογές διαφόρων χρονοκυκλωμάτων (timers). Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των προγραμματιζόμενων χρονοκυκλωμάτων και των διασυνδέσεων τους ως μονοσταθείς και ασταθείς ταλαντωτές και τέλος,
Στο κεφάλαιο 8 περιγράφονται οι μετατροπείς τάσης-σε-συχνότητα (V/FC) και συχνότητας-σε-τάση (F/VC). Εξηγούνται διάφορες έννοιες που σχετίζονταιΟ Ιωάννης Ν. Λυγούρας είναι Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διετέλεσε και Διευθυντής του παραπάνω Τομέα. Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε σειρά μαθημάτων σχετικ
ών με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα. Σε προπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει τα μαθήματα: Ηλεκτρονική Ι (Βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία), Ηλεκτρονική ΙΙ (Δυαδική λογική και άλγεβρα Boole), Ηλεκτρονική ΙΙΙ (Γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα), Ψηφιακά Συστήματα και Η/Υ Ι (Εισαγωγή στο σχεδιασμό ψηφιακών συστημάτων), Ψηφιακά Συστήματα και Η/Υ ΙΙ (Hardware του μικροεπεξεργαστή), Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι και Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ, Τεχνικές Διασύνδεσης Ψηφιακών Συστημάτων, κ.ά., καθώς και τις αντίστοιχες Φροντιστηριακές και Εργαστηριακές ασκήσεις των παραπάνω μαθημάτων. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει διδάξει τα μαθήματα: Αναλογικά Ηλεκτρονικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών και Παράλληλη Επεξεργασία. Έχει δημοσιεύσει πάνω από εκατό (100) επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και κεφάλαια σε βιβλία ξένων εκδοτικών οίκων. Είναι κριτής, και μέλος οργανωτικών επιτροπών, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τέλος έχει συγγράψει τέσσερα πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανέμονται σε φοιτητές διαφόρων εξαμήνων σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μ.Υ του ΔΠΘ και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

Συγγραφέας: Λυγούρας Ιωάννης Ν.
Εκδότης: Λυγούρας Ιωάννης Ν.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-93-2021-Χ
Σελίδες: 355
Σχήμα: 25χ18
Κατηγορίες: Ηλεκτρονική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 40.05 €