Εφαρμοσμένη οικονομετρία

Περιγραφή
Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία δεν είναι παρά μια υγιής σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων και την κατασκευή κατάλληλων υποδειγμάτων που να μπορούν να περιγράψουν τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Το χαρακτηριστικό του συγγράμματος αυτού είναι η έμφαση στη χρήση των υπολογιστών, την ελαχιστοποίηση των μαθηματικών, της στατιστικής και των αποδείξεων και η περαιτέρω έμφαση στην διαίσθηση και τη δημιουργική σκέψη με γνώμονα πραγματικά προβλήματα και πραγματικές εφαρμογές της Οικονομετρίας.
Είναι αναγκαίο στα πλαίσια της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, να έχει κανείς τη δική του ουσιαστική συμμετοχή αντί να μένει παθητικός θεατής των αποδείξεων και των εννοιών της Θεωρητικής Οικονομετρίας. Για τον λόγο αυτό, έχω συμπεριλάβει προγράμματα του πακέτου EViews με αρκετές εφαρμογές και πραγματικά δεδομένα. Οι εφαρμογές διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρουσίαση και δεν είναι απλά συνοδευτικές στην όλη ανάλυση. […]
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να εισάγει τις έννοιες αυτές και να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται καλή εφαρμοσμένη έρευνα. Ο μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων απ’ την Ελληνική πραγματικότητα, αλλά και η απλή διαπραγμάτευση των εννοιών της Θεωρητικής Οικονομετρίας στα πρώτα κεφάλαια, όπως επίσης και η υπολογιστική τους διαπραγμάτευση στο τελευταίο κεφάλαιο, θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε μια τέτοια κατεύθυνση. Το Παράρτημα Ι περιέχει μια έκθεση των βασικών εννοιών της Στατιστικής όπως χρησιμοποιούνται στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. Θα ήταν σκόπιμο το Παράρτημα Ι να μελετηθεί στην αρχή ώστε να γίνει πιο κατανοητή και πληρέστερη η παρουσίαση των εννοιών της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας στα κυρίως κεφάλαια του βιβλίου. Στο Παράρτημα II αναλύονται ορισμένες βασικές έννοιες που μπορούν να μελετηθούν μετά την ανάγνωση των αντίστοιχων κεφαλαίων. Τέλος, στο Παράρτημα III αναφέρονται ενδεικτικά ερωτήματα και ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην εμβάθυνση και πληρέστερη κατανόηση της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας όπως εκτίθεται εδώ.
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)Ο Ε. Γ. Τσιώνας είναι απόφοιτος της ΑΣΟΕΕ (Πτυχίο, 1987 και ΜΑ, 1989). Είναι κάτοχος των M.Sc. (Μαθηματικά, 1992) και Ph.D. (Οικονομικά, 1994) από το University of Minnesota, ΗΠΑ. Εργάσθηκε σαν επίκουρος καθηγητής στο University of Toronto, Καναδάς (1994-1998) και ως οικονομολόγος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1998 – 2000) με χρέη Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην EFC (Economic and Financial Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2000 εξελέγη επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ και στη συνέχεια αναπληρωτής καθηγητής (2008) και καθηγητής (2011). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας από το 2002 και υπεύθυνος της «Ομάδας Οικονομετρίας» που είναι ένα Μόνιμο Σεμινάριο στην Οικονομετρία, τη Στατιστική και τις Εφαρμογές τους για όλους τους προπτυχιακούς κυρίως (αλλά και μεταπτυχιακούς) φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Η έρευνά του είναι στα πεδία της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας (με έμφαση στην Ανάλυση κατά Bayes). Έχει πάνω από 100 δημοσιεύσεις και περίπου 1.100 αναφορές σε διεθνή περιοδικά με κριτές, μεταξύ των οποίων: «Review of Economic Studies», «Journal of the American Statistical Association», «Journal of Econometrics», «Journal of Applied Econometrics», «Econometrics Journal», «Journal of Development Economics», «Oxford Bulletin of Economic and Statistics», «Advances in Econometrics» κλπ. Είναι Associate Editor στα διεθνή περιοδικά «Journal of Productivity Analysis», «Global Business and Economics Review» και «InterStat». Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και εργασίες του, και έχει διατελέσει κριτής σε δεκάδες επιστημονικά περιοδικά αρκετές φορές.

Συγγραφέας : Τσιώνας Ευθύμιος Γ.
Εκδότης : Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εταιρεία Ο.Π.Α. Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2010
ISBN : 960-9443-02-8
Σελίδες : 475
Σχήμα : 25χ18
Κατηγορίες : Οικονομετρία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 37.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.