Εφαρμοσμένη αριθμητική ανάλυση

Περιγραφή
Η «Εφαρμοσμένη αριθμητική ανάλυση» στοχεύει στο να παρέχει εύχρηστα «εργαλεία» στο χρήστη, καθοδηγώντας τον στην αξιολόγηση, στην επιλογή και στη χρήση τους, αδιαφορώντας για τη θεωρητική τεκμηρίωσή τους:
Για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου:
– Παρουσιάζονται οι πλέον εύχρηστες μέθοδοι, που επιτρέπουν την αριθμητική επίλυση διαφόρων προβλημάτων.
– Γίνεται η παρουσίαση των βασικών χαρακτη-ριστικών κάθε μεθόδου, έτσι ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο καλείται να επιλύσει
– Γίνεται η παρουσίαση και ανάλυση των σφαλμάτων τα οποία μπορεί να προκαλούνται σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να ελέγχει την αποδοχή ή όχι της λύσης κάθε προβλήματος.
– Παρουσιάζονται πλήρη και ολοκληρωμένα παραδείγματα σε κάθε περίπτωση, τα οποία επιτρέπουν στον αναγνώστη να κατανοήσει απόλυτα τα γραφόμενα.
– Παρουσιάζονται αναλυτικά οι Αλγόριθμοι κάθε μεθόδου.
– Γίνεται ευρεία παρουσίαση της χρήσης των δυνατοτήτων του Excel στην επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων, κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιμοποιεί τις αριθμητικές μεθόδους επίλυσης χωρίς ν’ απαιτείται από αυτόν η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού.
– Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες, εκτίθενται έτοιμα προς χρήση προγράμματα σε Visual Basic και Delphi για κάθε εκτιθέμενη μέθοδο
– Παρατίθενται επιλεγμένες ασκήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από υποδείξεις και απαντήσεις, που επιτρέπουν στον αναγνώστη να κατανοεί και να εμπεδώνει με ευχέρεια τα γραφόμενα

Συγγραφέας : Δημητριάδης Αντώνης, Κοίλιας Χρήστος
Εκδότης : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 960-6759-09-1
Σελίδες : 416
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 24.15 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.