Εφαρμογές στη Fortran 77

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει όλους εκείνους που ασχολούνται με την εκμάθηση της γλώσσας FORTRAN 77 .Αποτελεί όμως βοήθημα και για εκείνους που διδάσκουν τη FORTRAN 77. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση ενός προβλήματος, για τα λογικά διαγράμματα, για τους κανόνες γραφής ενός προγράμματος, για τη χρήση του Edlin (Line Editor) στην αντιγραφή ενός προγράμματος FORTRAN 77 , καθώς επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά στις κυριότερες διαταγές του λειτουργικού συστήματος MS-DOS. Τέλος, υπό μορφή πινάκων, δίνονται όλες οι εντολές της FORTRAN 77 με επεξηγήσεις και παραδείγματα.
Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται 100 επιλεγμένες ασκήσεις ομαδοποιημένες σε 12 κεφάλαια. Τόσο η σειρά των κεφαλαίων, όσο και η σειρά των ασκήσεων κάθε κεφαλαίου, δίνονται με αυξανόμενη δυσκολία και πολυπλοκότητα.
Η ανάπτυξη και παρουσίαση των ασκήσεων ακολουθεί την εξής σειρά:
Μετά από μια σύντομη αλλά πλήρη εκφώνηση του προβλήματος, ακολουθεί η ανάπτυξη του αλγόριθμου, κυρίως με τη χρήση λογικών διαγραμμάτων και όπου χρειάζεται, δίνονται επιπλέον επεξηγήσεις. Στη συνέχεια γίνεται η μεταφορά της διαδικασίας του αλγόριθμου στη γλώσσα FORTRAN 77. Ακολουθεί η εκτέλεση του προγράμματος με δεδομένα που δίνονται από το πληκτρολόγιο και τ’ αποτελέσματα λαμβάνονται στην οθόνη.
Τ ο περιεχόμενο των ασκήσεων αφορά:
Τα απλά μαθηματικά και ασκήσεις για τρίγωνα, εξισώσεις και συστήματα, παραστάσεις, συναρτήσεις και ολοκληρώματα, διανύσματα και πίνακες, σπουδαστικά θέματα, γραφικές παραστάσεις και σχήματα, οικονομικά θέματα, τεχνικά θέματα, επιχειρησιακά θέματα και αρχεία.
Στην έκδοση αυτή έγινε προσπάθεια να διορθωθούν τα τυπογραφικά κυρίως λάθη της Α’ έκδοσης. Επίσης έχουν προστεθεί στο παράρτημα μερικά ακόμη παραδείγματα που αφορούν τα τεχνικά θέματα (επίλυση ενός φράγματος βαρύτητας) και τα αρχεία.
Ελπίζουμε, ότι με την προσθήκη των παραδειγμάτων αυτών, δίνουμε στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει ακόμη καλύτερα τις δυνατότητες της FORTRAN, η οποία δεν είναι μόνο μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για επιστημονικές εφαρμογές, αλλά εξίσου κατάλληλη και για οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές στον οικονομικό ή εμπορικό τομέα.

Συγγραφέας: Πρελορέντζος Αντώνης Γ.
Εκδότης: Ίων
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-411-202-3
Σελίδες: 315
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Γλώσσες προγραμματισμού

Τιμή σε ιστοσελίδες: 18.52 €