Εταιρικό δίκαιο

Περιγραφή

Η παρούσα δεύτερη έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251/24.11.2014), που επέφερε αλλαγές στη νομοθεσία για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ). Το έργο εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση. Στην ίδια σειρά “Εμπορικό Δίκαιο – Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης τσέπης”, κυκλοφορούν επίσης το “Γενικό μέρος – Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Πνευματική Ιδιοκτησία – Αξιόγραφα” (2η έκδ.), και το Δίκαιο Ανταγωνισμού. Στο παρόν έργο “Εταιρικό Δίκαιο” περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν στις εταιρίες. Ειδικότερα: Παρατίθενται οι διατάξεις για τη ΑΕ (Ν 2190/1920), την ΕΠΕ (Ν 3190/1955), τη νέα εταιρική μορφή της ΙΚΕ (Ν 4072/2012), τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, αφανή και κοινοπραξία, όπως πλέον ρυθμίζονται με τον πρόσφατο Ν 4072/2012), καθώς και τις εταιρίες του ΑΚ. Η έκδοση συμπληρώνεται με τις διατάξεις για τη διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (Ν 3853/2011), καθώς και για την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002). Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Συγγραφέας: Αθανασίου Λία Ι., Σωτηρόπουλος Γεώργιος Δ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-562-389-0
Σελίδες: 432
Σχήμα: 14×10
Κατηγορίες: Εμπορικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 10.00 €