Ερμηνεία του κώδικα πολιτικής δικονομίας

Περιγραφή
Η απόδοση της σύγχρονης εικόνας του ΚΠολΔ με βάση κυρίως τις αποκτηθείσες γνώσεις και εμπειρίες από την τριακονταετή και πλέον εφαρμογή του από τη νομολογία.
Η ακριβής παρουσίαση και, όπου χρειάζεται, κριτική της νομολογίας, τόσο του εκάστοτε κυρίαρχου νομολογιακού ρεύματος όσο και των αποκλίσεων, με παράλληλη αναφορά και των έγκυρων απόψεων της θεωρίας.
Η κάλυψη της ανάγκης του επειγόμενου για γρήγορες και άμεσες λύσεις του νομικού της πράξης, όχι μόνον με τη μετάδοση αξιόπιστων πληροφοριών και γνώσεων, κατά τρόπο συνοπτικό εύληπτο και λειτουργικό, αλλά και την υπεύθυνη και αιτιολογημένη θεμελίωση λύσεων.
ΟΙ ΠΗΓΕΣ
Στο δίτομο αυτό συλλογικό έργο ερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν:
· 123.542 αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών από την έναρξη ισχύος του ΚΠολΔ, αντλημένες από όλα τα περιοδικά και βάσεις δεδομένων έως και τις αρχές του 2000.
· Αδημοσίευτες αποφάσεις του ΑΠ και δικαστηρίων της ουσίας έως τις αρχές του 2000.
· Αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία.
Η ΔΟΜΗ
· Άρθρο του ΚΠολΔ με τις πηγές του
· Ειδική και αναλυτική βιβλιογραφία
· Συστηματική ερμηνεία με μνεία των καίριων αποφάσεων που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν τις επικρατούσες στη νομολογία αντιλήψεις

Συγγραφέας : Κεραμεύς Κωνσταντίνος Δ., Κονδύλης Δ. Γ., Νίκας Νικόλαος Θ., Συλλογικό έργο
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2000
ISBN : 960-301-488-5
Σελίδες : 1112
Τόμος : 2
Σχήμα : 25χ18
Κατηγορίες : Κώδικας πολιτικής δικονομίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 165.44 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.