Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας

Περιγραφή
Πρόκειται για την τρίτη έκδοση του ομότιτλου βιβλίου, στην οποία παρατίθεται το κείμενο του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε, και γίνεται συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του, με βάση:
– Tα επιστημονικά συμπεράσματα του συγγραφέα.
– Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα (Αιτιολογική Έκθεση, Εισήγηση).
– Σχετικές ειδικές διατάξεις.
– Ειδική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων.
– Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.
– Πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη.
– Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.
– Σε κάθε άρθρο παρατίθεται και η συναφής βιβλιογραφία
Η νέα έκδοση είναι πλήρως ενημερωμένη ενόψει των νομοθετικών, νομολογιακών και επιστημονικών εξελίξεων που εμφανίστηκαν από το έτος 2003 και εφεξής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί από τον συγγραφέα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της αποδεικτικής και της κυρωτικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τον Κ.Δ.Δ.
Ειδικότερα, ο συγγραφέας αναλύει ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για την αντιμετώπιση κάθε ειδικότερου προβλήματος αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.
Ακόμη, στο έργο γίνεται ιδιαίτερη ερμηνεία για τους Χάρτες Υποχρεώσεων της Διοίκησης προς τους πολίτες, που προβλέπονται από τον Ν 2690/1999.
Τέλος, σημειώνεται, ότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η πρακτική κατεύθυνση του βιβλίου, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους της πράξης, τόσο τους νομικούς όσο και τα όργανα της διοίκησης.

Συγγραφέας: Τάχος Αναστάσιος Ι.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-445-067-0
Σελίδες: 756
Κατηγορίες: Διοικητικό δίκαιο, Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 80.84 €