Ερμηνεία ΚΕΔΕ

Περιγραφή
Η δεύτερη έκδοση του παρόντος αποτελεί μια πλήρη και επικαιροποιημένη, μεθοδική και συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία των διατάξεων του ΚΕΔΕ, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση με τη σχετική νομολογία κάθε άρθρου, ώστε ο αναγνώστης να διαμορφώνει μια πλήρη εικόνα του συστήματος του ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της ανακοπής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρα 216 επ.).
Οι συγγραφείς πραγματεύονται το ν.δ. 356/1974 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον νόμιμο τίτλο, στην καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών, στη λήψη των αναγκαστικών μέτρων, στην κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη, στη διενέργεια πλειστηριασμού, στην κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτων, στην κατάταξη και στα προνόμια του Δημοσίου, στη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου. Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι ανακοπές του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 73 του ΚΕΔΕ, καθώς και τα ζητήματα της διαγραφής των οφειλών προς το Δημόσιο και το επίκαιρο θέμα του συμψηφισμού. Ερευνάται, τέλος, η ανακοπή κατά τον ΚΔΔ και ειδικότερα οι προσβαλλόμενες πράξεις, τα είδη των ανακοπών και η εξουσία του δικαστηρίου στην περίπτωση της άσκησης της ανακοπής, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εφαρμοστή του δικαίου να βρει λύσεις για όλα τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει στην πράξη.
Η εξαντλητική παρουσίαση των διατάξεων του ΚΕΔΕ και της ανακοπής του ΚΔΔ, που έχουν θεμελιώδη σημασία και ρόλο στη σύγχρονη εποχή της κρίσης και η διεξοδική ανάλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει και απασχολήσει τη θεωρία και τη δικαστηριακή πράξη, αλλά και η επικαιροποίηση των αναλύσεων με βάση και τις πρόσφατες ρυθμίσεις με τους νόμους 4141, 4151 και 4152/2013, καθιστούν το έργο αυτό αναγκαίο για κάθε νομικό αλλά και για κάθε πολίτη.

Συγγραφέας: Γέροντας Απόστολος Χ., Ψάλτης Αθανάσιος Ι.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-445-965-1
Σελίδες: 991
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 79.90 €