Επιχειρησιακή έρευνα

Περιγραφή
Οι συνεχείς τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις και το ολοένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστούν αναγκαία την αύξηση της παραγωγικότητας οργανισμών και επιχειρήσεων για την επιβίωση τους. Προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας και την επιτυχημένη διοίκηση είναι η λήψη σωστών αποφάσεων.
Ο Galbraith χρησιμοποίησε τον όρο “ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ” για να περιγράψει το μετασχηματισμό στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την αλλαγή από δομές λήψης αποφάσεων που στηρίζονταν στο πρόσωπο και στην έμπνευση, σε αυτές που στηρίζονται στη συστηματική ανάλυση πληροφοριών και χρήση επιστημονικών μεθόδων. Η ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε λίγο καιρό θα είναι αμφίβολες αν δεν προσαρμοσθούν στην οργανωτική δομή Τ(Ι)ν σύγχρονων τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης με βάση το επιστημονικό μάνατζμεντ. Το σύγγραμμα αυτό κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και απευθύνεται τόσο σε σπουδαστές διοίκησης επιχειρήσεων όσο και σε στελέχη επιχειρήσεων με στόχους:
-Την εξοικείωση των σπουδαστών διοίκησης επιχειρήσεων και των στελεχών επιχειρήσεων με τις πιο ευρέως διαδεδομένες και χρησιμοποιούμενες τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
-Την ανάπτυξη και ανάλυση Των τεχνικών και μεθοδολογιών της Επιχειρησιακής ‘Ερευνας δίνοντας έμφαση στην οικονομική και διοικητική τους διάσταση, αποφεύγοντας τη χρήση σύνθετων μαθηματικά)ν συμβολισμών και αποδείξεων.
-Την παρουσίαση και ανάλυση των εφαρμογών της Επιχειρησιακής Έρευνας σε όλο το εύρος των προβλημάτων που οργανισμοί και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν καθημερινώς.
-Την εμπέδωση της αντίληψης ότι σύνθετα διοικητικά και οικονομικά προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη χρήση των μεθοδολογιών της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Η ύλη του παρόντος βιβλίου καλύπτει τις πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες τεχνικές της
Επιχειρησιακής Έρευνας. Η επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται εκτενώς και συνοδεύεται από μία σειρά πρακτικών προβλημάτων που δείχνουν τον τρόπο εφαρμογής της.
Ο Παντελής Υψηλάντης σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιχειρησιακή Έρευνα στις ΗΠΑ, όπου και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα. Εργάστηκε ως στέλεχος ή ως σύμβουλος ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Από το 1986 είναι καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Λάρισας. Διετέλεσε προϊστάμενος του Τμήματος και διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Έχει επίσης διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΜΒΑ του Illinois University και του Fairleigh Dickinson University των ΗΠΑ.

Συγγραφέας: Υψηλάντης Παντελής Γ.
Εκδότης: Έλλην
Έτος έκδοσης: 2002
ISBN: 960-286-310-2
Σελίδες: 498
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 24.15 €