Επικοινωνιακά εμπόδια και δυσκολίες των μεταπτυχιακών φοιτητών στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Περιγραφή

Η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γνωρίζει τεράστια απήχηση στις μέρες μας τόσο σε επίπεδο ερευνητικού ενδιαφέροντος όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, καθιστώντας την σημείο αναφοράς για την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης είναι αρκετά διαδεδομένα στη χώρα μας, δεδομένων των συνθηκών που υφίστανται σχετικά με την έλλειψη χρόνου και την αυξανόμενη ανάγκη για κατάρτιση. Το υπάρχον τεχνολογικό περιβάλλον μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης. Παρ’ όλα αυτά, είναι κοινός τόπος ότι η χρήση της τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με τη διαδικασία της μάθησης προκαλεί δυσκολίες σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Οι προαναφερθείσες δυσκολίες δεν είναι οι μόνες, καθώς οι φοιτητές έχουν μία πληθώρα εμποδίων να αντιμετωπίσουν. Η παρούσα συγγραφική εργασία μελετά, αναλύει και συγκρίνει τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που συμμετέχουν σε Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, δημιουργώντας τους εμπόδια και δυσκολίες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε αυτά. Συγκεκριμένα επιχειρείται η ανίχνευση και η σύγκριση των απόψεών τους σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που συναντούν στην επικοινωνία τους με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και τους καθηγητές, στη χρήση της τεχνολογίας καθώς επίσης και στη μεταξύ τους σχέση.

Φυσικός, M.Sc. (Master Παιδαγωγικής και Διδακτικής), μετεκπαίδευση σε θέματα Πληροφορικής, Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας και Τηλεματικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.
Καθηγητής Πληροφορικής από το 1994 σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από το 1996 έως το 1999 καθηγητής στη Μέση Τεχνική Νοσηλευτική Σχολή Πατρών “Ο Αγ. Ανδρέας”, επιμορφωτής σε θέματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών σε στελέχη επιχειρήσεων, υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς μέσω προγραμμάτων του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., του ΟΑΕΔ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια της “Κοινωνίας της Πληροφορίας”.
Διευθυντής σπουδών σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής, και από το 1999 καθηγητής Πληροφορικής σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.), επίσης, Εργαστηριακός συνεργάτης Πληροφορικής στο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών.

Συγγραφέας: Αναγνώστου Παναγιώτης Κ.
Εκδότης: Ownbook
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 618-81728-7-6
Σελίδες: 173
Σχήμα: 24×17

Τιμή σε ιστοσελίδες: 9.80 €