Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2002

Περιγραφή

Οργανισμός: Ύπατη Αρμοστεία Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-15-1072-9
Σελίδες: 513
Κατηγορίες: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, Δημόσιο δίκαιο, Διεθνές δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.35 €