Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2008

Περιγραφή
Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει αποφάσεις που έχουν εκδώσει τα ελληνικά δικαστήρια, τα όργανα των Συνθηκών του ΟΗΕ, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις μεταναστών. Είναι όλες στην ελληνική γλώσσα, αφού στόχος της Επετηρίδας είναι να παρέχει στους δικηγόρους και άλλους επαγγελματίες που χειρίζονται υποθέσεις μεταναστών στην Ελλάδα επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις σχετικές εξελίξεις.

Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2286-7
Σελίδες: 622
Κατηγορίες: Δίκαιο, Ιδιωτικό δίκαιο, Ανθρώπινα δικαιώματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 58.95 €