Επείγουσες διαγνώσεις και θεραπείες για ένα πανεπιστήμιο σε κατάσταση κινδύνου

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει, με ακρίβεια και συχνά με οξύτητα, μια κλινική διάγνωση των βασικότερων νοσημάτων που ταλανίζουν σήμερα τα πανεπιστήμια: απουσία ενεργούς συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στη ζωή των πανεπιστημίων· ανεπαρκής διαχείριση (στο κέντρο και κυρίως στην περιφέρεια)· αποθάρρυνση του εκπαιδευτικού σώματος, που διασπάται ολοένα και περισσότερο· σχολικός και κοινωνικός δυϊσμός, ο οποίος, από κοινού με την αυξανόμενη ετερογένεια των φοιτητών, φέρει την ευθύνη για τις αποτυχίες στα πρώτα έτη σπουδών· δυσάρμοστη παιδαγωγική· γεωγραφικός κατακερματισμός εικονικών συχνά ιδρυμάτων· εθνικά περιχαράκωση και οξυμένος τοπικισμός· έλλειψη στελέχωσης, με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της φοιτητικής κοινότητας. Για καθένα από τα παραπάνω συμπτώματα οι συγγραφείς προτείνουν συγκεκριμένα και ρεαλιστικά αντίδοτα, στοιχεία της δραστικής θεραπείας που είναι απαραίτητη για να μπορέσει το εκπαιδευτικό σύστημα να εκπληρώσει τις ζωτικότατες λειτουργίες του.

Συγγραφέας: Bourdieu Pierre 1930-2002, Charle C., Lacroix B.
Μεταφραστής: Διαμαντάκου Καίτη
Υπεύθυνος Σειράς: Παναγιωτόπουλος Νίκος 1962- καθηγητής κοινωνιολογίας
Εκδότης: Εκδόσεις Πατάκη
Έτος έκδοσης: 1999
ISBN: 960-378-027-8
Σελίδες: 164
Σχήμα: 18χ11
Κατηγορίες: Πανεπιστήμια , Εκπαίδευση, Ανώτατη, Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια
Σειρές: Liber – Λόγοι Δράσης

Τιμή σε ιστοσελίδες: 4.35 €