Επίτομο ατομικό εργατικό δίκαιο

Περιγραφή
Το βιβλίο απευθύνεται στο νομικό της πράξεως, δηλ., κατά βάση, στον δικαστή της ουσίας, στον μαχόμενο δικηγόρο και στους εν γένει ασχολούμενους, πρακτικώς κυρίως, με το εργατικό δίκαιο (δηλ. στους λογιστές, στους φοροτεχνικούς, στους συνδικαλιστές, κλπ.) οι οποίοι, υπό τις σύγχρονες ψυχοφθόρες και εν πολλοίς αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δεν έχουν επαρκή χρόνο ειδικής μελέτης και επαρκούς πληροφορήσεως επί των θεωρητικών, κυρίως, ζητημάτων του ατομικού εργατικού δικαίου, αλλ’ απεναντίας έχουν άμεση και πολλές φορές επείγουσα ανάγκη ευχερούς, προσιτής και αποτελεσματικής λύσεως στα καθημερινώς αναφυόμενα, πρακτικά κυρίως, προβλήματα εφαρμογής του εργατικού δικαίου.
Για τον λόγο αυτό, το παρόν βιβλίο αποτυπώνει και παραθέτει βασικώς και κυρίως την θέση της νομολογίας των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων επί των ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στην δικαστηριακή και όχι μόνο πράξη, κατά την σύσταση, την λειτουργία και την λήξη-λύση της ατομικής συμβάσεως εργασίας, παρέχοντας παραλλήλως και συνοπτική (περιεκτική) θεωρητική ενημέρωση επί βασικών και γνωστών στην πράξη εννοιών του ατομικού εργατικού δικαίου, προσιτών και στον μη έχοντα ακαδημαϊκή νομική παιδεία, αλλά ασχολούμενο ενεργώς στην πράξη με το εργατικό δίκαιο.
Στόχος του βιβλίου είναι να παράσχει σαφείς, ασφαλείς, κατανοητές και στον μη νομικό και κυρίως αποτελεσματικές λύσεις στα διάφορα και πολυποίκιλα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στην καθημερινή εφαρμογή του εργατικού δικαίου.
Ειδική επισήμανση:
Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται και όλοι οι πρόσφατοι εργατικοί νόμοι (όπως, και κυρίως, οι νόμοι 3845/2010, 3846/2010 και 3863/2010) με σχετική ερμηνεία αυτών.

Συγγραφέας: Βλαστός Στυλιανός Γ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-15-2424-Χ
Σελίδες: 1032
Κατηγορίες: Εργατικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 97.90 €