Επίτομος ιστορία της Κρήτης

Περιγραφή
Η εκδοσις του μικρού τούτου βιβλίου δεν προήλθεν εκ πρωτοβουλίας του συγγραφέως. Η εν Αθήναις τελευταίον συσταθείσα Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία ανέθηκεν εις αυτόν τη ειςηγήσει μου την σύνταξιν αυτού κατά τον παρελθόντα Απρίλιον, διαβλέπουσα το υπέρ της Ιστορίας της μεγάλης νήσου διαφέρον, αυξηθέν ευλόγως είπερ ποτέ, εν αις ημέραις αποφασίζεται επί χρυσαίς ελπίσιν η οριστική αυτής τύχη.
Ο δε σκοπός, δι’ ον προορίζεται το βιβλίον, και ο ευρύς κύκλος των αναγνωστών, προς ον απευθύνεται επέβαλλον την συντομίαν και την απλότητα του περιεχομένου. Εξ άλλου δε ο βραχύτατος χρόνος, εν ω έπρεπε να παρασκευαστή, απέκλειε πάσαν επιστημονικήν αξίωσιν αυτού. Αλλά τούτο δεν ελαττώνει την αξίαν του βιβλίου συντεταγμένου ουχ ήττον επί βάσεων καθαρώς επιστημονικών υπό συγγραφέας άριστα παρεακευασμένου προς το έργον και από μακρού παρακολουθούντος τας εις την πάτριον αυτού νήσον αναφερομένας αρχαιολογικάς ανακαλύψεις και ιστορικάς έρευνας. […]
(από τον πρόλογο Σπυρ. Π. Λάμπρου)Γεννήθηκε το 1864 στην Αβδού του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Σπούδασε φιλολογία στην Αθήνα. Διορίστηκε αρχικά στα γυμνάσια της Νεάπολης και Ηρακλείου. Ήταν γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου και συνεργάστηκε με τον Ιωσήφ Χατζηδάκη για την αρχαιολογική κίνηση της Κρήτης. Έγινε έφορος αρχαιοτήτων της Κρητικής Πολιτείας, αργότερα έφορος της δεκάτης Αρχαιολογικής περιφέρειας της Ελλάδας, και αργότερα διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου. Διενήργησε αρχαιολογικές ανασκαφές σε πολλά μέρη της Κρήτης και ασχολήθηκε συστηματικά με την μεσαιωνική ιστορία και την γλώσσα του νησιού.Ήταν συγγραφέας αρκετών βιβλίων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου.

Συγγραφέας : Ξανθουδίδης Στέφανος Α. 1864-1928
Εκδότης : Κουλτούρα
Έτος έκδοσης : 1981
ISBN :
Σελίδες : 173
Σχήμα : 21χ14
Κατηγορίες : Κρήτη – Ιστορία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.40 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.