Εορτές και ύμνοι στο λειτουργικό βιβλίο "Πεντηκοστάριον"

Περιγραφή
Στον παρόντα τόμο εξετάζονται και αναδεικνύονται άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές σχετιζόμενες με τον εορτολογικό κύκλο και την υμνογραφία του Πεντηκοσταρίου. Επίσης, επιχειρείται η συστηματική μέλέτη και συνθετική παρουσίαση της θεματολογίας του υμνογραφικού υλικού συνολικά. Η διαπραγμάτευση των θεμάτων γίνεται υπό την ιστορική, φιλολογική και θεολογική θεώρηση των εορτών και των ύμνων. Εορτές και ύμνοι είναι εκείνα τα πεδία, όπου αποτυπώνεται εν λόγω και νοήμασιν ολόκληρη η ζωή της Εκκλησίας, στην οποία καλούνται να μετέχουν όλα τα μέλη της.
Η σειρά “Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα”, στην οποία εντάσσεται ο παρών τόμος, στοχεύει στο να προβάλλει πρωτότυπες μελέτες λειτουργικού και υμνολογικού περιεχομένου. Το ενδιαφέρον για τη λειτουργική μας παράδοση στις μέρες μας είναι εξαιρετικά έντονο. Τα “μικρά” και “μεγάλα” της θείας Λατρείας δίδουν αφορμή σε νέους ερευνητές να εντρυφήσουν στις σχετικές πηγές και να προσφέρουν στο επιστημονικό, αλλά και το ευρύτερο κοινό τον αμητό της έρευνας των.Ο Στυλιανός Αθ. Χατζηγρηγορίου είναι κληρικός και εκπαιδευτικός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έχει εκπονήσει την διατριβή του στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ασχολείται ιδιαίτερα με την Υμνογραφία της Εκκλησιαστικής Λατρείας.

Συγγραφέας: Χατζηγρηγορίου Στυλιανός Αθ.
Εκδότης: Δέσποινα Κυριακίδη
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 618-5105-49-7
Σελίδες:
Κατηγορίες: Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία – Λειτουργία και τυπικό
Σειρές: Λειτουργικά και Υμνολογικά Παράλληλα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.80 €