Εξελίξεις και προοπτικές του τομέα πληροφόρησης και επικοινωνιών

Περιγραφή
[…] Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των εξελίξεων και των προοπτικών που αναδεικνύονται στον τομέα της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Ο τομέας αυτός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο, καθώς με ετήσια έσοδα άνω των 200 δισεκ. € στην Ευρώπη, φαίνεται να υπερκαλύπτει παραδοσιακούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας όπως ο κλάδος των φαρμακευτικών ή η αυτοκινητοβιομηχανία. Ταυτόχρονα και παρά την κρίση της διετίας 2001-2002, συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατου ς ρυθμούς, προσφέροντας περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης από άλλους τομείς, με κύριο άξονα ανάπτυξης τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.
Για την Ελλάδα, ο τομέας αυτός έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς έχει παρουσιάσει μία ταχύτατη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία, με πολλαπλασιασμό των επιχειρηματικών ευκαιριών και αύξηση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, λόγω του γεγονότος ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι τεχνολογίες υποδομής, επηρεάζουν οριζόντια το σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας, με αποτέλεσμα να αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους, Ακόμα δηλαδή και παραδοσιακοί κλάδοι όπως τα τρόφιμα ή η ένδυση κτλ, αλλά και τομείς όπως ο Τουρισμός που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, μπορούν να ωφεληθούν από τη διάχυση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. […]
(από τον πρόλογο της έκδοσης)Ο Άγγελος Τσακανίκας γεννήθηκε το 1974 και σπούδασε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός ερευνητής στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην περιοχή της Στρατηγικής και Οικονομικών της Τεχνολογίας. Από το 2003 διδάσκει στη βαθμίδα του Λέκτορα (Π.Δ 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα ανταγωνιστικότητας και στην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Από τον Ιανουάριο του 2004 μέχρι τον Απρίλιο του 2007 εργάστηκε στο ΙΟΒΕ ως Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικής Συγκυρίας, ενώ από τον Απρίλιο του 2007 είναι Υπεύθυνος Ερευνών του ΙΟΒΕ.

Συγγραφέας : Τσακανίκας Άγγελος οικονομολόγος
Εκδότης : Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-7536-27-4
Σελίδες : 285
Σχήμα : 30χ21
Κατηγορίες : Οικονομική ανάπτυξη, Οικονομική ανάπτυξη – Ελλάς

Τιμή σε ιστοσελίδες: 136.06 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.