Ενωμένη στην πολυμορφία

Περιγραφή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς ένα σύστημα κανόνων και πολιτικών θεσμών οι οποίοι καθορίζουν τα δικαιώματα και καθήκοντα του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι επίσης χώρος στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικές πολιτικές παραδόσεις, πολιτικές εμπειρίες, πολιτικές πρακτικές και πολιτισμικές μνήμες. Πως είναι επομένως δυνατόν να υπάρξει πολιτική ενοποίηση εάν δεν γίνουν κατανοητές και αποδεκτές οι ιδιαιτερότητες ανάμεσα στις πολιτικές κουλτούρες οι οποίες συνθέτουν την Ευρώπη; Καθώς οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στους πολιτικούς στόχους και προσδοκίες τους σχετικά με το μέλλον της Ένωσης αυξάνονται, και η ένταξη χωρών όπως η Τουρκία είναι υπό εξέταση το ερώτημα αυτό αναδύεται ιδιαιτέρως επίκαιρο. Σε αυτό τον τόμο κορυφαίοι Ευρωπαίοι μελετητές θεωρούν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τις πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης και τη σημασία τους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη ενός προβληματισμού οι οποίος αφορά όλους όσους ενδιαφέρονται να αντιμετωπιστεί με επιτυχία η πρόκληση μίας ενωμένης Ευρώπης.
Περιέχονται τα κείμενα:
– Πρόλογος
– Πρόλογος της επιμελήτριας
Εισαγωγικό μέρος
– Εκάβη Αθανασοπούλου, “Ίδιες λέξεις, διαφορετική γλώσσα: πολιτικές κουλτούρες και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση”
Μέρος πρώτο
Πολιτική κουλτούρα και εθνική ταυτότητα στην Ευρώπη
– Herman Van der Wusten, “Η επίδραση μύθων και κατασκευασμένης μνήμης στις ευρωπαϊκές πολιτικές κουλτούρες”
– Miroslav Hroch, “Οι πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης σε ιστορικό πλαίσιο”
– Peter J. Burgess, “Νεωτερικότητα και πολιτική κουλτούρα: Η θεωρία μιας κοσμοπολίτικης Ευρώπης του Ulrich Beck”
Μέρος δεύτερο
Τα Έθνη – Κράτη της Ευρώπης και οι πολιτικές τους κουλτούρες
– Richard Vincent Comerford, “Οι πολιτικές κουλτούρες της Ευρώπης σε ιστορικό πλαίσιο: Η Βορειοδυτική Ευρώπη”
– Ton Nijhuis, “Συγκρίνοντας τις πολιτικές κουλτούρες της Γερμανίας και της Ολλανδίας”
– Uffe Ostergard, “Συνεργασία μεταξύ ίσων: η πολιτική κουλτούρα των Σκανδιναβικών χωρών”
– James Edward Miller, “Πολιτική κουλτούρα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Διλήμματα της Νότιας Ευρώπης”
– Alina Mungiou – Pippidi και Andrei Pippidi, “Η Βαλκανική πολιτική κουλτούρα μέσα από ιστορική οπτική”
Μέρος τρίτο
Πολυμορφία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
– John Loughlin, “Το κράτος και η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στην Ευρώπη”
– George Schopflin, “Πολιτική(ες) κουλτούρα(ες) και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: ο ρόλος των θεσμών και της κοινωνίας”
– Λουκάς Τσούκαλης, “Πολιτικές κουλτούρες, αγορές, χρήμα και ΟΝΕ”
– Erik Holm, “Οικονομικές κουλτούρες, κράτη, χρήμα και ΟΝΕ”

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Van der Wusten Herman, Hroch Miroslav, Burgess Peter J., Comerford Richard Vincent, Nijhuis Ton, Østergård Uffe, Miller James Edward, Mungiou – Pippidi Alina, Pippidi Andrei, Loughlin John, Schöpflin George, Τσούκαλης Λουκάς 1950-, Holm Erik
Μεταφραστής: Περετζή Κατερίνα
Επιμελητής: Αθανασοπούλου Εκάβη
Εκδότης: Επίκεντρο
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-458-221-6
Σελίδες: 470
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Πολιτική – Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κουλτούρα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 21.11 €