Ενοχικό δίκαιο

Περιγραφή
Η πέμπτη έκδοση είναι πλήρως αναθεωρημένη. Η ύλη έχει σε μερικά σημεία, αναδιατυπωθεί, συσχετιστεί με άλλα τμήματα του συστήματος και σε ορισμένη έκταση επαυξηθεί. Μερικές απόψεις της τέταρτης έκδοσης έχουν επανεξεταστεί και καμιά φορά αναθεωρηθεί. Κύριος στόχος της νέας έκδοσης είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στον πνευματικό δεσμό των θεσμών και η αλληλουχία, ο συνειρμός στις συνέπειές τους. Η βασική φιλοδοξία του έργου παραμένει: ανανέωση του δόγματος του ενοχικού δικαίου με βάση τα διεθνή πρότυπα και την παραδοσιακή ελληνική επιστήμη καθώς και ο συσχετισμός και η προσαρμογή στις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις. Η μέθοδος που ακολουθείται βασίζεται, εκτός από άλλα, στην τεκμηρίωση των απόψεων με παραπομπές σε σύγχρονα συγγράμματα, ελληνικά και ξένα και στην τελευταία νομολογία ιδίως των ανώτερων δικαστηρίων.

Συγγραφέας: Φίλιος Παύλος Χ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-15-2409-6
Σελίδες: 596
Κατηγορίες: Ενοχικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 58.40 €