Ενοχικό δίκαιο

Περιγραφή
Η παρούσα Δ΄ έκδοση εμφανίζει όλα τα προσόντα των προηγούμενων εκδόσεων. Ο συγγραφέας καλύπτει ενδελεχώς όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην ύλη του γενικού ενοχικού δικαίου, αναφέρεται κριτικά στα νεότερα επιστημονικά ρεύματα, τις τάσεις και τις ιδέες που τείνουν να επηρεάσουν το ελάχιστα δεκτικό φιλοσοφικο-κοινωνιολογικών επηρεασμών πεδίο του γενικού ενοχικού, λαμβάνει συστηματικά υπόψη τις νομολογιακές λύσεις, ιδίως του Αρείου Πάγου, αλλά και προσπαθεί να συνθέσει τις εκτιθέμενες θέσεις λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές ρυθμίσεις της πολιτικής δικονομίας.
Ήδη λαμβάνονται υπόψη τα σύγχρονα νομοθετήματα (π.χ. ν. 2842/2000 για την αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ), καθώς και οι ιδιαίτεροι νόμοι, λ.χ. ο ν. 3043/2000, που εκδόθηκαν κατ’ ακολουθίαν Κοινοτικών Οδηγιών προς εναρμόνιση των εθνικών δικαίων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απρόσκοπτη λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
Πέραν τούτων, πρέπει να εξαρθεί η καθαρότητα του επιστημονικού λόγου, η σαφής τοποθέτηση επί εριζομένων ζητημάτων, η παράθεση των αντιτιθεμένων απόψεων, η μέχρι σχολαστικότητας παράδοση – έκθεση των εκατέρωθεν επιχειρημάτων και ιδίως το γλωσσικό ύφος: χωρίς εμμονές σε λόγιες διατυπώσεις, απορρίπτει την σύγχρονη τάση άκριτης αντικαταστάσεως νομικών όρων – οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο εννοιολογικό περιεχόμενο και ειδικό βάρος – με περιφραστικές διατυπώσεις, οι οποίες προσήκουν μάλλον σε λογοτεχνικά κείμενα παρά σε επιστημονικά συγγράμματα.
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι το έργο δεν στερείται και κοινωνιολογικών επισημάνσεων έτσι ώστε, π.χ. στον περί «πλαστικού χρήματος» τίτλο αναφέρεται: «..η κατά τα τελευταία χρόνια θεαματική άνθηση στην χώρα μας της μορφής αυτής χρήματος (πιστωτική κάρτα), που αποτελεί μορφή πιστώσεως, οδηγεί σε άκριτες αγορές και σε επικίνδυνο για την οικονομία υπερκαταναλωτισμό, ιδίως δε σε σχηματισμό νοοτροπίας στο κοινό ότι μπορεί να ικανοποιεί τις όχι πρώτης προτεραιότητας «ανάγκες» του με εύκολο (τελικώς όμως επώδυνο, λόγω του συνήθους υψηλού τόκου) δανεισμό».

Συγγραφέας : Γεωργιάδης Αστέριος Κ.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2003
ISBN : 960-301-791-4
Σελίδες : 338
Τόμος : 2
Σχήμα : 25χ18
Κατηγορίες : Ενοχικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 33.84 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.